search
Include:
29 Research products, page 1 of 3

 • CZ
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Šeferis Vaidas;
  Publisher: Litevská republika, Ministerstvo osvěty a vědy
  Country: Czech Republic

  Premija Vaidui Šeferiui skirta mokslinius pasiekimus baltitikos srityje: jis atnaujino šiuolaikinés donelaitikos tyrimus, paskelbé monografija apie Donelaičio kúryba, prisidéjo prie Basanavičiaus gyvenimo tyrimu. Cena byla V. Šeferisovi udělena za vědeckou činnost a dos...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kumpikaitė, Vilmantė; Duoba, Kęstutis; Žičkutė, Ineta;

  Išsilavinimas – tai vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką šalies žmogiškųjų išteklių kokybei, šalies konkurencingumui ir gerovei. Studentai yra būsimieji organizacijų darbuotojai, kurių žinios ir įgūdžiai turi būti ugdomi atsižvelgiant į globalizacijos veikiamus š...

 • Publication . Master thesis . 2010
  Restricted Lithuanian
  Authors: 
  Butzke, Petra;
  Country: Czech Republic

  The object of investigation in this work is to analyze užovky symbolism and its role in individual tanru spoken Lithuanian folklore. The symbol is pohlíženo as to the importance of perception užovky, its position and role in oral folklore. Examined the Lithuanian fairy ...

 • Restricted Lithuanian
  Authors: 
  Durmanová, Lucie;
  Country: Czech Republic

  In my thesis "The usage of participles and transgressives of the verbs "bti" (to be), "sakyti" (to say) in contemporary texts. Their equivalents in Czech and Latvian languages" the object of my research is a grammatical phenomenon of indefinite verb forms in the narrow ...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Selskienė, Aušra;

  Straipsnyje pateikiami Paplienijos piliakalnio papėdės gyvenvietės III-V a. įvairių rūšių geležies metalurginio šlako (tekiojo, dugno, kalvės žaizdro) cheminės, fazinės sudėties bei mikrostniktūros tyrimų rezultatai. Palyginti didelis fosforo kiekis lydymo šlakuose rodo...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rutkauskaitė, Renata; Maciulevičienė, Edita;

  It is well established that regular physical activity (PA) has numerous short- and long-term benefits for health (Lohman et al., 2008). Recent studies indicate that student’s physical activity decreases rapidly in all over the world as well as in Lithuania (Volbekienė e...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina;

  2016 m. išėjusi Leonardo Saukos knyga „Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje: tyrėjai ir jų darbai“ – didelės apimties, 622 puslapių veikalas. Susideda ji iš 26 skyrių, kiekviename jų pristatomas vis kitas lietuvių folkloristikai nusipelnęs asmuo, supažindinama su taut...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Pečiukonienė, Marija; Stukas, Rimantas; Kemerytė-Riaubienė, Eglė;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Darbo tikslas buvo ištirti sportininkų, kultivuojančių daugiau ištvermės reikalingas sporto šakas, faktinę mitybą, fizinį išsivystymą, kraujo biocheminę sudėtį ir nustatyti šių tyrimų rodiklių tarpusavio priklausomybę. Tyrimo duomenys rodo, kad sportininkai per savaitę ...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kviklienė, Renata; Kontorovičienė, Ramutė; Katinas, Mindaugas;

  During the annual schoolchildren’s examination, a medical specialist – a family doctor, assigns schoolchildren to physical education groups in accordance with their state of health. The schoolchildren who have continuous or temporary health disorders, are assigned to th...

 • Other research product . 2005
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Balsys, Rimantas;

  Šiame straipsnyje analizuojama su vandenimis, laivyba, žvejyba susijusių dievybių ir mitinių bei jų vardų kilmė, funkcijos, regioninė priklausomybė, jiems priskiriamos apeigos, galimas jų santykis su kitų indoeuropiečių tautų dievais ir deivėmis bei su krikščioniškąja t...