Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
19,890 research outcomes, page 1 of 1,989
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vardanjans, Edgars;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma ir ”Uzņēmuma darbības analīze un attīstības iespējas". Bakalaura darba mērķis veikt uzņēmuma "Mosenc" darbības analīzi par 2014-2016.gg., izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus uzņēmuma vadības darbības pilnveidošanai. Autors veic pētijumu fina...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jukāma, Ieva;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Topic of this study work is “New nature trail in Veclaicene”. It is about creation of new nature trails Veclaicene region, which route would cover theritory of two countries -Latvia and Estonia, and the nature trail would be bound for residents of both countries. The ai...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kristīne Peltre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

  Vilkt paralēles starp Latvijas un Elzasas 19. un 20. gadsimta mijas māksliniekiem pirmajā acumirklī var sķist grūts izaicinājums: kā gan sasaistīt personības ar tik dažādu trajektoriju, piederīgas tik tāliem apvārsņiem? Kādu saikni rast starp gleznotājiem, kas lielākoti...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 1929
  Open Access Latvian
  Authors:
  Gulbis, Fricis;
  Publisher: Latvijas Universitātes studentu padomes grāmatnīca
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Petkeviča, Agata;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Nowadays, herbal remedies are widely used all over the world, including in Latvia. St. John's wort grows in the territory of Latvia and preparations containing it are available in Latvian pharmacies, although not in such a wide range. In recent years, the consumption of...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ogbudži, Līva;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Temats – „Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība: Latvijas – Lielbritānijas pieredze”. Autore – Līva Ogbudži Vadītāja – Sanita Baranova Pētījuma mērķis - salīdzinoši izpētīt pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem Latvijā un Lielbritānijā. Pēt...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Romanovska, Krista;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Šajā diplomdarbā tika izpētīti nosacījumi iekļaujošās izglītības un iekļaujošās politikas veidošanā pirmsskolā. Tika apzināti galvenie normatīvie dokumenti, kā arī apzināti un analizēti jaunākie pētījumi par pirmsskolas izglītību un iekļaujošo politiku. Diplomdarbu izst...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Brauna, Elīna Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pētījuma mēķis bija analizēt celmu apstrādes kvalitāti un P. gigantea attīstību egļu celmos, un novērtēt P. gigantea suspensijas koncentrācijas ietekmi uz sēnes attīstību skuju koku koksnē. Apstrādes kvalitātei ar P. gigantea ir noteicoša loma egļu celmu aizsardzībā. Ek...

 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Konstante, Rita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Elektroniskā versija nesatur pielikumus

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zvaigznone, Silva;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kvalifikācijas darba autore: Silva Zvaigznone. Kvalifikācijas darba tēma: „3 – 4 gadus vecu bērnu valodas vārdu krājuma paplašināšana ar gadskārtu svētku svinēšanu.” Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski pārbaudīt, kā ar gadskārtu svētku svinēšanu pirmsskolā ...

19,890 research outcomes, page 1 of 1,989