Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Olt, Jüri; Ilves, Risto; Küüt, Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 08.04.2019 ; Aktsepteeritud / Accepted 06.06.2019 ; Avaldatud veebis / Published online 12.06.2019 ; Vastutav autor / Corresponding author: Jüri Olt e-mail: jyri.olt@emu.ee The aim of the current research is to provide an overview of the tren...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Pärandkoosluste Kaitse ühing;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pärandkoosluste kaitse ühing

  Projekti põhitäitja oli Keskkonnaamet ning partnerid olid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste kaitse ühing. Loopealsed on Lääne-Eestile ja saartele iseloomulikud pärandmaastikud, mis ühiskonnas viimase 80 aasta jooksul toimunud muutuste tõttu on suuresti ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Kõlli, Raimo; Tõnutare, Tõnis;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 30.05.2019 ; Aktsepteeritud / Accepted 10.06.2019 ; Avaldatud veebis / Published online 14.06.2019 ; Vastutav autor / Corresponding author: Raimo Kõlli e-mail: raimo.kolli@emu.ee By the Estonian Soil Sciences Society for the Year 2014 Soils t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  Järvan, Malle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 12.04.2019 ; Aktsepteeritud / Accepted 29.05.2019 ; Avaldatud veebis / Published online 29.05.2019 ; Vastutav autor / Corresponding author: Malle Järvan e-mail: malle.jarvan@etaki.ee Due to several objective reasons, the sulphur (S) deficienc...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Sild, Erkki; Värv, Sirje; Viinalass, Haldja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 18.04.18 ; Aktsepteeritud / Accepted 28.05.18 ; Avaldatud veebis / Published online 04.06.18 Vastutav autor / Corresponding author: Erkki Sild e-mail: erkki.sild@emu.ee A total of 2,411 sheep from the Estonian Whitehead (N = 1301) and Estonia...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Thesis . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Estonian
  Authors:
  Holtsmann, Siim;
  Publisher: Tartu Ülikool

  Antud lõputöö on koostatud peamiselt kahes osas, kus esimeses osas tuuakse välja energiasäästmise vajalikkus ja tutvustatakse Eestis väikeelamutele kehtivaid energiatõhusus miinimumnõudeid ning teises osas pakutakse välja lahendusi energiasäästlikuse tõstmiseks kahe töö...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Järvan, Malle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 27.03.18 ; Aktsepteeritud / Accepted 23.04.18 ; Avaldatud veebis / Published online 24.04.18 Vastutav autor / Corresponding author: Malle Järvan e-mail: malle.jarvan@etki.ee Organic agriculture is a production system which relies on ecologica...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Estonian
  Authors:
  Piirsalu, Peep; Kaart, Tanel; Samarütel, Jaak; Tölp, Silvi; Ilves, Aire; Jaakson, Hanno; Nutt, Irje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 13.12.2018 ; Aktsepteeritud / Accepted 02.01.2019 ; Avaldatud veebis / Published online 02.01.2019 ; Vastutav autor / Corresponding author: Peep Piirsau e-mail: peep.piirsalu@emu.ee The aim of this study was to estimate the feeding strategies...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2019
  Open Access Estonian
  Authors:
  SA Eesti Teadusagentuur;
  Persistent Identifiers

  Me kõik puutume iga päev kokku tuhandete asjadega, mille on avastanud või loonud inimesed, kes tegutsevad loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonnas. See maailm on põnev ja köitev, kuid nõuab tegutsejatelt spetsiifilisi oskusi ja teadmisi. Eesti tööturu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Estonian
  Authors:
  Bender, Ants; Tamm, Sirje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Agraarteadus

  Article Saabunud / Received 01.11.17 ; Aktsepteeritud / Accepted 15.12.17 ; Avaldatud veebis / Published online 20.12.17 Vastutav autor / Corresponding author: Ants Bender e-mail: ants.bender@etki.ee In 2013–2014 field trials were organised in Estonian Crop Research Ins...

  Add to ORCIDorcid
14 research outcomes, page 1 of 2