Download Results
23 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2016
  Open Access Danish
  Authors:
  Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Hellström, Jerker;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  -

 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Kristin M. Haugevik; Ole Jacob Sending;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  Norsk utenrikspolitikk omtales ofte som preget av konsensus og stabilitet, hvor kobling til NATO og USA, støtte til FN, og en aktiv europapolitikk er hovedelementer. Inspirert av innsikter fra institusjonell teori om «organisert hykleri» – altså hvordan organisasjoner o...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Danish
  Authors:
  Svein Mønnesland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  Folkemordet i Srebrenica i juli 1995 opprørte en hel verden. Siden 1992, da krigen brøt ut, hadde Bosnia-Hercegovina vært under internasjonalt oppsyn. Artikkelen drøfter hvordan folkemord og grove krigsforbrytelser kunne foregå i årevis uten å bli stanset. Fokus er på d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Zacharias Andreadakis;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  This short discussion aims to delineate the discourse similarities between Tuchman’s landmark contribution Wannabe U: Inside the Corporate Universityand the latest White Paper Kultur for kvalitet i hoyere utdanning by Norway’s Ministry of Education. Initially, it review...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Danish
  Authors:
  Ole Petter Vestheim; Leiv Sem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  Siden nasjonale prover ble innfort i Norge i 2004, har de blitt til dels kraftig debattert i ulike typer medier. Gjennom en historisk tekstanalytisk tilnaerming til et utvalg artikler har vi undersokt hvordan nasjonale prover er presentert i norske riks- og regionaviser...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Torbjørn L. Knutsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Danish
  Authors:
  Randi Dyblie Nilsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  Artikkelen er et faghistorisk bidrag som har som mal a synliggjore tidlige bidrag med et barneperspektiv, i en norsk kontekst. Med utgangpunkt i forskning fra samfunnsvitenskap der barn erinformanter og anerkjennes som aktive aktorer, tar artikkelen fram argumenter for,...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Bård Drange;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  Konflikten i Colombia har i mange tiar vore tilsynelatande uloyseleg. Trass i mange fredsforsok har den alltid blussa opp att. I denne artikkelen forsoker eg a forklare starten pa forhandlingane i 2012 mellom den colombianske staten og FARC, den storste geriljagruppa i ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Danish
  Authors:
  Per-Einar Binder;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  I boken «Generasjon prestasjon – hva er det som feiler oss?» undersoker Ole Jacob Madsen hvordan det terapeutiske og diagnostiserende spraket psykologprofesjonen tilbyr ungdommen, reduserer deres selverkjennelse. Det begrenser bade samfunnets forstaelse av en ungdomsgen...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Danish
  Authors:
  Vebjørg Tingstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  Denne artikkelen undersoker ontologiske og epistemologiske posisjoner som har hatt en ikkeubetydelig innflytelse pa teoretisk perspektivering og metodiske overveielser i barne- og barndomsforskning,spesielt de siste 30 arene. Artikkelen er basert pa en tematisk lesning ...

  Add to ORCIDorcid
23 research outcomes, page 1 of 3