Filters (3)
Download Results
543 research outcomes, page 1 of 55
 • publication . Article . 2014
  Open Access Danish
  Authors:
  Raymond Bjuland; Reidar Mosvold;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Denne artikkelen fokuserer på ei gruppe lærerstudenters refleksjoner etter en praksisopplæringsperiode. To sekvenser fra dialogen i et gruppeintervju blir analysert ved hjelp av et teoretisk rammeverk for utvikling av læringsfellesskap, og vi belyser noen utfordringer s...

  Add to ORCIDorcid
 • This article reports a case study of how science teachers benefit from participation in an in-service course on space technology at Andøya Rocket Range in Northern Norway. The course deviates from current policy for teachers’ professional development by being short-term...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Sverre Tveit; Rolf Vegar Olsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Oslo

  Hvilke roller har eksamen i norsk grunnopplaering? I Forskrift til opplaeringslova framgar det blant annet at eksamenskarakteren skal fastsette kompetansen til eleven ved slutten av opplaeringen i faget. Denne artikkelen viser imidlertid at policydokumenter og policyutv...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Braae, Helle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Religionsvitenskap mastergradsoppgave MAHF-RELV RELV350

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Danish
  Authors:
  Anne Myrstad; Toril Sverdrup;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Source at https://doi.org/10.7577/nbf.2622. Artikkelen fokuserer på de yngste barnas læringsprosesser gjennom deres involvering og engasjement med sosiale og fysiske omgivelser i barnehagen. Det løftes fram hvordan barnekropper i bevegelse er kilde for erkjennelse og læ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Danish
  Authors:
  Marit Ulvik; Kari Smith;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdannere, en gruppe som hittil har blitt viet liten oppmerksomhet i forskningslitteraturen. I europeisk sammenheng er det ingen enhetlig forståelse for yrkesgruppen og for hvilke kvalifikasjoner lærerutdannere trenger. Den eksplorat...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Danish
  Authors:
  Jensen, Pia Heltoft;
 • publication . Article . 2016
  Open Access Danish
  Authors:
  Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Hellström, Jerker;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

  -

 • publication . Article . 2017
  Open Access Danish
  Authors:
  Bengt-Ove Andreassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)

  Ungdomsarbeid i religiøse bevegelser er i dag veletablert og lite kontroversielt. I enkelte læstadianske grupperinger er bildet noe mer sammensatt. Et eget ungdomsarbeid er et nokså nytt fenomen som læstadianerne har hatt et ambivalent forhold til. I 1999 ble et initiat...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Danish
  Authors:
  Shang, Guowen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Aalborg Universitetsforlag

  Linguistic landscape (LL) is a thriving strand of inquiry in sociolinguistics to interpret the multilingual representations in public space. Taking city residents as LL readers, this paper examines their opinions about the urban multilingualism visible in Eastern China’...

  Add to ORCIDorcid
543 research outcomes, page 1 of 55