Filters (4)
Download Results
31 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2017
  Open Access Danish
  Authors:
  Nassira Essahli Vik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  Country: Norway

  Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Jukka Nyyssönen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Umeå University
  Country: Norway

  Source at http://ojs.ub.umu.se/index.php/njedh/article/view/102. This article analyses narratives that have been produced about the Sámi school experience in Finland. The sources consist of studies in Sámi school history and history of education in Finland, as well as ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Helge Blakkisrud;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
  Country: Norway

  I henhold til den russiske grunnloven tilligger utenriks- og forsvarspolitikk formelt presidentens domene. Etter at Putin na i snart tjue ar har vaert med pa a prege politikken, er det etter hvert vanskelig a skille mellom hva som er Putins personlige stil og pavirkning...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2013
  Open Access Danish
  Authors:
  Rune Hjelsvold; Jingjing Fan; Yngve Troye Nordkvelle; Kjell Are Refsvik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  This article is designet as ”Open Access”. This is the publisher’s PDF originally published in UNIPED, http://dx.doi.org/10.3402/uniped.v35i4.20262 Læringsobjekter er en relativt ny term i norsk utdanning, og defineres her som «interaktive webbaserte ressurser som støtt...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2013
  Open Access Danish
  Authors:
  David Dunér; Johanna Ilmakunnas; Per Pippin Aspaas; Søren Peter Hansen; Hrefna Róbertsdóttir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing
  Country: Norway

  What was it like to live in the eighteenth century? How did our predecessors perceive and experience their physical and sociocultural environment? How did they understand and explain what was going on around them? How did they think, feel, and communicate? And in more c...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Danish
  Authors:
  Roland van den Tillaar; Vegar Rangul; Pål Arild Lagestad;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
  Country: Norway

  Det maksimale oksygenopptaket (VO2peak) har vist seg å være en god indikator på kardiorespiratorisk form (fysisk form). Gjennom økt fysisk aktivitet og intensitet kan en øke det maksimale oksygenopptaket. Det finnes få studier på ungdomsskoleelevers fysiske form, men fl...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Danish
  Authors:
  Astrid Tonette Sinnes; Ingerid S. Straume;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Oslo
  Country: Norway

  I den norske stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet» er «bærekraftig utvikling» ett av tre tverrfaglige temaer som skal gi retning til fornyelse av skolefagene. Sammenlignet med resten av Skandinavia har bærekraftig utvikling ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Merethe Roos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Umeå University
  Country: Norway

  This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons When it comes to the development of school and education between 1814 and 1905, the relation between Norway and Sweden has only been superficially subject to previous research, even thoug...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2014
  Open Access Danish
  Authors:
  Anne Stokke; Andi Weydahl; Giovanna Calogiuri;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  Country: Norway

  Dette er en vitenskapelig, fagfellevurdert artikkel som er publisert Open Access under lisensen Creative Commons Attribution 3.0. Artikkelen ble opprinnelig publisert i Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, og du kan lese den ved å følge denne lenken: https://journ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Danish
  Authors:
  Anja Gabrielsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Oslo
  Country: Norway

  I denne metodologistudien drøftes anvendelse av konstruktivistisk grounded theory på et datamateriale med intervjuer av lærere med erfaring i utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Siden flere studier peker på et gap mellom målene for UBU og hva som foregår i skolen...

  Add to ORCIDorcid
31 research outcomes, page 1 of 4