Filters (3)
Download Results
4,047 research outcomes, page 1 of 405
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Landberg, Eline Kristina; Wålberg, Marit Eid;
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauger Kjelsberg, Mona;

  Norsk sammendrag Hensikten med denne studien er å løfte fram og styrke brukerstemmen for personer med erfaringer fra alvorlige psykiske helseutfordringer og deres fortellinger om egen bedringsprosess. Studien søker å styrke brukerstemmen slik at møter med psykisk hels...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Mona; Larsen, Pål;

  Bachelor i sykepleie, 2012 Innledning (bakgrunn for oppgaven): Tema for denne oppgaven er «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom». Grunnen til at vi valgte temaet er fordi begge har observert at unødig bruk av tvang ofte oppstår i praksis. I dag er ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simonsen, Monica;

  Det denne studien viser er at informantene ser betydningen av å bruke personlige erfaringer som viktig og betydningsfullt for å komme i relasjon til ungdommene. Funnene viser også at flere informanter har et tydelig skille mellom privat og personlig, men uten at de tyde...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mathisen, Karen Marie; Pedersen, Simen;
  Publisher: Oplandske bokforlag AS

  Vi har studert hvordan elgbeiting og fôringsplasser for elg påvirker vegetasjon, småfugler og mus i Stor-Elvdal i perioden 2004-2011. Det viser seg at fôringsplasser påvirker elgens fordeling i landskapet om vinteren og elgens beiting påvirker vegetasjonen, noe som igje...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hermansen Bolle, Linn; Selsing, Benedikte;

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng Barneverntjenesten har en viktig rolle når det gjelder å hjelpe barn og deres familier. Selv om en i Norge over tid har ønsket å få til likeverdig og kvalitativt godt tilbud til barn og unge uavhengig av bosted, viser det seg svært...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flinterud, Agnete; Smidesang, Øyvind Rindal;

  Denne masteroppgaven omhandler begrepsbruken og begrepsforståelsen omkring vurdering for læring. Vi vil se på både Utdanningdirektoratets egen forståelse av sin egen satsing, og hvorvidt denne satsingen er en naturlig videreføring av sentrale ideer omkring «formative as...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
4,047 research outcomes, page 1 of 405