Filters (3)
Download Results
6,996 research outcomes, page 1 of 700
 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solberg, Svein; Skrøppa, Tore; Finne, Ellen;

  Samlet sett for Norge vil klimaendringene i hovedsak virke positivt på gran ved å øke utbredelsen og produksjonsevnen. Men risikoen for klimarelaterte skader ventes å øke, særlig i lavlandet på Østlandet

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovland, Ivar; Olsen, Anastasia; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en gjeldsundersøkelse på basis av driftsgranskingene for 2006. Driftsgranskingsmaterialet for 2006 omfattet i alt 912 bruk fordelt over hele landet. Av disse brukene hadde...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bär, Annette; Hatten, Lise;
  Publisher: Bioforsk

  Planen anbefaler å videreføre beiting med sau på den vestre delen av hovedøya og holmene rundt som også beites med sau per i dag. Arealene på østre siden av gjerdet som allerede har blitt slått de siste årene med støtte av SMIL-midler skal fortsatt slås. Den artsrike sl...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Inger;
  Publisher: Bioforsk

  Selv om dødsvarslerprosjektene i 2005 og 2006 har kartlagt en del av mørketapene i området, er det ennå stor usikkerhet knyttet til de høge lammetapene på østre Malangshalvøya. Dette gjør det vanskelig å sette inn tiltak som er treffsikre. Man bør her tenke mer generelt...

 • publication . Article . 1973
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Njøs, Arnor;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nersten, Nils Kristian; Hegrenes, Agnar;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsek...

  Add to ORCID
6,996 research outcomes, page 1 of 700