Filters (3)
Download Results
3,568 research outcomes, page 1 of 357
 • publication . Research . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jelmert, Anders; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Research . 1980
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wiborg, Kristian Fredrik; Monstad, Terje; Torsen, T.;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsek...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skåre, Janneche Utne; Alexander, Jan; Aune, Tore; Berntssen, Marc; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Grave, Kari; Julshamn, Kåre; Knutsen, Helle Katrine; Meltzer, Helle Margrete; Samuelsen, Ole Bent;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Backer, Jon G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
 • publication . Research . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Smedstad, Odd M.;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danielssen, Didrik S.; Skogen, Morten D.; Aure, Jan; Svendsen, Einar;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  The fresh-water influence from the flood in June, 1995 to the eastern Skagerrak created an unusual and very fresh surface layer with a strong halocline. The surface water with extremely low salinities was detected all along the Norwegian coast within Skagerrak, east to ...

3,568 research outcomes, page 1 of 357