Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . External research report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerke, Tore; Andersen, Oddgeir; Berg, Sveinung Krokann; Haaland, Thomas; Krange, Olve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. – NINA Rapport 190. 44 s. + vedlegg. I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down by the riverside”: Bybefolkningens holdninger og a...

  Add to ORCID
 • publication . Report . External research report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro B.; Risan, Thomas; Harvold, Kjell;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Risan, T. & Harvold, K. 2008. Smølas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Smøla 14. – 15. mai 2008. - NINA Rapport 376. 67 s. Scenarioutvikling og konsekvensutredninger har det til felles...

  Add to ORCID
2 research outcomes, page 1 of 1