Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jepsen, Jane Uhd; Arneberg, Per; Ims, Rolf Anker; Siwertsson, Anna; Yoccoz, Nigel Gilles;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport 1674. Norsk institutt for naturforskning. Fagsystemet f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schartau, Ann Kristin; Lagergren, Ragnar; Hesthagen, Trygve H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Målet for denne undersøkelsen har vært å teste norske og svenske metoder for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand for innsjøer, basert på ulike fysisk-kjemiske og biologiske parametere. Våren 2009 ble det valgt ut åtte innsjøer i Enningdalsvassdraget, fem ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + vedlegg. Hovedmålsetningen med denne rapporten har...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Karlsson, Sten; Hesthagen, Trygve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning

  Fossøy, F., Dahle, S., Birkeland Eriksen, L., Hagen Spets, M., Karlsson, S. og Hesthagen, T. 2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt - NINA Rapport 1299. 33 s. I denne rapporten samm...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Walseng, B. & Karlsen, L.R. 2009. Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold. - NINA Oppdragsmelding 469: 45 s. Syv kalkete vann i Østfold er blitt undersøkt med hensyn til krepsdyr og fisk med tanke på å vurdere effekten av kalking. Allerede...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola;
  Persistent Identifiers

  Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag i Norge. Motivasjonen for å bedrive utsetting av f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Østborg, Gunnel Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T. og Østborg, G. 2006. Endringer i areal med forurensningsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. I Sør-Norge har det vært omfattende skader på fiskebestander pga forsuring i mange vassdrag. Skadeomfanget pr. 1990 er tidligere dokume...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schenider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jensen, T.C., Birkeland, I.B., Bongard, T. Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B & Velle, G. 2019. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2018. NINA Rapport 1675. Norsk institutt for naturforskning. Måle...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Halvorsen, Gunnar; Høgaasen, Tore; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein-Erik; Walseng, Bjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Schartau, A.K., Lyche Solheim, A., Halvorsen, G., Høgaasen, T., Lindholm, M., Skjelbred, B., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2009. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. - NINA Rapport 520. 86 s. Denne rapporten presenter...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten André; Nøst, Terje Henrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M. A & Nøst, T. H. 2021. Gjenåpning og naturlik restaurering av Uglabekken. Bakgrunn, miljømål og restaureringsprinsipper for biologisk mangfold og fisk. NINA Rapport 1817. Norsk institutt for naturforskning. Uglabekken, i Moksnesdalen mellom Bekkefaret og Selsb...

  Add to ORCID
12 research outcomes, page 1 of 2