Filters (2)
Download Results
2,127 research outcomes, page 1 of 213
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Tien Quang;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Usikkerhet, kostnader og prosjektledelse er noen nøkkelord i dagens industri. Et interessant tema innen byggevirksomheten er overskridelser, hva disse skyldes, hvorfor disse oppstår og hva som kunne utbedres for å unngå dette. Est...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jünge, Ulrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Business administration : Executive MBA Denne studien søker svar på følgende problemstilling: «I hvilken grad er en matriseorganisasjonsstruktur egnet til å bemanne komplekse prosjekter i et multi-prosjektmiljø?» Studien er en eksplorativ og kvalitati...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gåseidnes, Håvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Sjøfartsdirektoratet har de senere år jobbet mye med utvikling av det risikobaserte tilsynet. Direktoratet har etablert metodikk for risikovurdering på overordnet nivå. Det mangler imidlertid en metode for konkret å...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Brit; Østrem, Sissel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Stavanger

  Denne rapporten handler om en studie av veilederutdanningen på Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk på Universitetet i Stavanger. Den skal utdanne profesjonelle veiledere for nyutdannede lærere, og vi ser den derfor som en type profesjonsu...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brodahl, Stig; Sæther, Krister A. O.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety "Skyting pågår" er ekstreme hendelser som vi hører forekommer med jevne mellomrom, kanskje spesielt i USA. Etter hendelsen på Utøya 22. juli 2011 har det blitt og stilles fortsatt, kritiske spørsmål til politiets ev...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dysjaland, Kaia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Temaet for denne studien er elever som blir tatt ut av klassen på bakgrunn av utagerende problematferd. Studiens formål var å få et innblikk i hvordan lærere med erfaring på området opplevde og begrunnet det å ta elever ut av ordinær...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marthinsen, Brit Haua;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Det meste av forskning på temaet mobbing blant barn, har vært utført i en skolekontekst. Dette gjenspeiles både i norsk og internasjonal forskning. Mobbing blant barn i barnehagen, er et relativt nytt, og omdiskutert fenomen. Flere f...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gourvennec, Aslaug Fodstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Oslo

  Artikkelen søker å bidra til kunnskap om utvikling av fagspesifikk ferdighetsutøvelse, nærmere bestemt om litterær faglighet slik den kommer til uttrykk i meningsskapingen i møtet mellom leser/e og tekst. Slik kunnskap er en forutsetning for å svare på grunnleggende ide...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Prøsch-Danielsen, Lisbeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Arkeologisk museum i Stavanger

  This manuscript is a shortened version of an oral lecture held at the symposium «Structures and building tradition. Mechanical topsoil stripping – methods, interpretations and management». The lecture was meant to be an eyeopener directed towards the archaeological subj...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ramsland, Tommy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management Organisasjoner legger årlig ned en betydelig innsats i etterlevelse av lovverket som omhandler internkontroll. Gode internkontrollrutiner er et viktig verktøy i prosessen rundt å nå de målset-tingene som er satt. Statlige organisasjone...

  Add to ORCID
2,127 research outcomes, page 1 of 213