Download Results
831 research outcomes, page 1 of 84
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Popovic, Ana Srdana; Øyjord, Marit Lande;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2017 Oppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storflor, Vegard; Thorgård, Mats Svensson; Ystad, Håkon Andreas;

  Bacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2014 I vårt fordypningsfag salgsledelse og personlig salg har vi i vår bacheloroppgave valgt å se nærmere på temaene kommunikasjon, personlig salg, servicekvalitet, kundetilfredshet, lojalitet og relasjoner. Vår b...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thormodsrød, Mats Løvskeid; Tveito, Ole Eirik Sel; Bruseth, Fredrik;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2016 Gjennom samtale med Best Western PLUS Gyldenløve Hotell A/S fikk vi vite at hotellet lenge har vurdert å ekspandere sin nåværende hotelldrift. Vi fikk også vite at hotellet har sett på...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Forskningsprosjektet “Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika” er en videreutvikling av det omfattende forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for disse prosjektene er at de har et klyngeperspektiv på næringsl...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engen, Mikhail; Patel, Chandni; Halsbog, Benny Andre;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2018 Denne oppgaven er en forundersøkelse som skal bidra til et fremtidig prosjekt ved Lantmännen Unibake Norge, hvor en reduksjon av leverandørbasen skal implementeres. Formålet med u...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi fra Handelshøyskolen BI, 2018 Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Samuelsen, Bendik M.;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Versjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no Valg foretas mellom alternativer i alle markeder. Noen valg er intensjonsdrevne, mens andre er vanebasert. Vaner har ikke fått den oppmerksomhet de fortj...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isachsen, Arne Jon;
  Publisher: Fagbokforlaget i samarbeid med Econa

  Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverand...

831 research outcomes, page 1 of 84