Download Results
43 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy;

  - Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som e...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn;
  Publisher: Nofima

  Source at <a href=https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%2026-2018.pdf?slrid=1d79a49e-d04c-7000-99f4-b4b10fc8ec5c> https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%2026-2018.pdf?slrid=1d79a49e-d04c-7000-99f4-b4b10fc8ec5c</a>. Rapporten ...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sipinen, Ville Erling; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; ...
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

  I forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring;
  Publisher: Nofima

  Rapporten gir en oversikt over den relativt nye og skånsomme prosesseringsteknologien høytrykksprosessering (HP); hva som er gjort innen HP av sjømat, hvilken effekt prosessen har på mattrygghet og kvaliteten av produktene. I tillegg til gjennomgang av litteratur om eff...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; ...
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  Source at <a href=https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/helseogmiljorisikovurderingavgenmodifisertbomullslinjemon15985framonsanto.4.2994e95b15cc54507168184c.html> https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/helseogmiljorisikovurderingavgenmodifisertbomul...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose;
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; ...
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

  Miljørisikovurderingen av den insektresistente og herbicidtolerante maislinjen MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2008/54) fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). VKM er bedt av Direktoratet for naturforvalting (...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent;
  Publisher: Nofima AS

  Denne rapporten presenterer resultater fra analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst torsk, hyse og sei for perioden 2009–2017. Resultatene viser at omsetning gjennom auksjon går ned og at salg på kontrakt øker. I 2017 ble knapt 32 % av torsken omsatt gjennom auk...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Silje; Kristiansen, Frank; Eilertsen, Guro; Olsen, Ragnar Ludvig;
  Publisher: Nofima

  Source at <a href=https://nofima.no/en/pub/1174033/> https://nofima.no/en/pub/1174033/</a>. I dette forsøket ble torsk fanget levende og lagret i merd hvor den ble fôret med hhv. lodde og kommersielt torskefôr i 3 måneder. Etter skånsom slakting og utblødning i 30 minut...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter;
  Publisher: Nofima

  Source at <a href=https://nofima.no/>https://nofima.no/</a> Konsekvensutredninger (KU) er et vanlig instrument i planlegging av større tiltak på land. Når det gjelder tiltak i sjøområdene er det mindre utbredt, selv om det siden 1997 har vært mulig for forvaltningen å k...

43 research outcomes, page 1 of 5