Download Results
53 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bråthen, Hanne Haram;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren utøve omsorg til foreldre med akutt kritisk sykt barn på nyfødtintensiv avdeling? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt teori innenfor sykepleiernes kunnskapsgrunnlag samt annen relevant litteratur til å belyse prob...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnessen, Nora E. D.;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til akutt kritiske syke pasienter? Metode Metoden for denne oppgaven er litteræroppgave, hvorpå skiftelige kilder har lagt grunnlaget. Kildene er hentet hovedsakelig fra utenlandske og norske forskningsartikler, ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fredriksen, Karin Margareta Lönn;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget omhandler aktuell etikk og jus, sykepl...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjølberg, Ingrid Aunmo;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forberede treåringen til en prosedyre ved hjelp av lek? Metode: Metoden som er benyttet er en litterærstudie. Det er benyttet litteratur som bøker og forskning- og fagartikler for å besvare problemstillingen som er valgt. Artikk...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rønsen, Astrid; Jakobsen, Rita;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Innen det tverrfaglige fagfeltet palliative care har det skjedd en interessant utvikling i det norske miljøet. Det er blitt hevdet at palliativ omsorg ikke er dekkende som betegnelse på fagfeltet, da omsorg ikke oppfattes som et faglig begrep som gir mening i en profesj...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Whinnett, Katrine;

  Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?” Metode: Metoden er en litterær oppgave; der teori og forskning danner grunnlaget for oppgaven. Teoretisk perspektiv: I denne delen presenteres teori om å være ak...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rauk, Ingeborg Amalie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt akademiske bøker og ulike artikler og studier til...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagring, Minna;

  Hensikt: Hensikten med denne studien er å bidra til oppdatert kunnskap om sykepleieres funksjon og ansvar i spesialisthelsetjenesten. Forskningsspørsmål: Hvordan beskriver sykepleiere i spesialisthelsetjenesten sitt arbeid? Metode: Data ble samlet inn via 3 fokusgruppei...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jo Kramer Johansen; Kristin Alm-Kruse; Stig Tore Bogstrand;
  Publisher: Sykepleien

  Bakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst og overlevelse etter HLR samt få oversikt over hv...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rohan, Sylvia Jeyanthini;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme trygghet hos kreftpasienter som skal gjennomgå kirurgisk behandling? Metode Dette er en litterær oppgave basert på fag- og forskningslitteratur, samt erfaringsbasert kunnskap. Artikler er funnet via søk i CINAHL, SveMed+ o...

53 research outcomes, page 1 of 6