Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erling Birkedal; Hans Austnaberg;
  Publisher: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  Abstract All congregations in the Church of Norway have to make their own local plan for Christian education, according to a National curriculum. In this article we are following six congregations in their working process, and we are asking how the congregation can lear...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svein Sando;
  Publisher: Oslo : IKO-forl. : IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  <jats:p>How can power and gender perspectives on using ICT in kindergartens be addressed and understood? This article tries to answer this question by analyzing two cases from Norwegian kindergartens. The writer uses aspects on power from Machiavelli, Weber and Foucault...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sidsel Lied; Ingebjørg Stubø;

  Dette er forlagets versjon av en artikkel publisert i Prismet. Lenke til tidsskriftets hjemmeside: http://www.iko.no/prismet Many of the texts and drawings from spontaneous memorial places in the Oslo area in the days after the bombing of government buildings and the sh...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øverlien, Mina; Kjørven, Ole Kolbjørn;

  <jats:p>I denne artikkelen rapporteres det fra en kvalitativ studie om juleavslutninger ved en norsk barneskole. Basert på observasjoner og lærerintervjuer undersøker den hvordan juleavslutninger foregår og hvilke refleksjoner de ansvarlige lærerne har om deres betydnin...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hans Austnaberg; Heid Leganger-Krogstad; Erling Birkedal;
  Publisher: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  <jats:p>Når dette skrives, er det snart 15 år siden trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget. Tiden er inne til å spørre om reformen har innfridd de mål og forventninger som var ved oppstarten, og hva som er veien videre. Vi vil i denne artikkelen reflektere over...

5 research outcomes, page 1 of 1