Download Results
32 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøholt, Jon Embret;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Digitalisering og digitale transformasjoner er i høysete for mange bedrifter både nasjonalt og internasjonalt. Dette betyr at tilgang til data og betydningen av å kunne utnytte denne til bedriftens fordel er viktigere enn noen gang. Felter som AI, maskinlæring og predik...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoffstad, Christian Richter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forskning og studier viser at dagens og fremtidens samfunn vil bli påvirket og utsatt for store klimaendringer. Oftere og kraftigere ekstremvær vil forårsake økte og hyppigere forekomster av fuktrelaterte problemer i bygde miljøer som følge av lekkasjer og innsig av van...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Reiselivsnæringen er sammen med digitale tjenester, helse og omsorg, Norges tre viktigste næringer for sysselsetting fremover, med en forventet vekst på 95.000 nye sysselsatte innen reiseliv i 2050. Reiselivsnæringen har i dag 170.000 sysselsatte og indirekte 180.000 sy...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Senter for omsorgsforskning

  Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ved å øke kommunenes innsats uten å gå på bekostn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eliassen, Igor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial Economics I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje på to f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugseth, Jan Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institutt for lærerutdanning

  Våren 2020 stengte alle skoler og idrettsanlegg i Norge på grunn av den globale pandemien som følge av viruset SARS-Cov-2/Covid19. I Norge ble de fleste videregående skoler og folkehøgskoler fysisk stengt fra 12. mars til over sommeren, og det samme gjaldt den organiser...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogly, Sara Kristine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målsettingen for arbeidet var å utvikle og validere en metode for å kunne bestemme hydrogenfluorid (HF) konsentrasjon i uteluft ved bruk av passiv prøvetaking og ionekromatografisk bestemmelse. I valideringen av metoden ble det sett på linearitet, spesifisitet, nøyaktig...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Thomas Sevenius; Johansen, Rune; Aarø, Leif Edvard; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Indseth, Thor;
  Publisher: Folkehelseinstituttet ved Kunnskapsprogrammet for covid-19, Område for psykisk og fysisk helse, Område for helsetjenester, Område for smittevern

  Innledning Innvandrere i Norge har, sammenliknet med resten av befolkningen, vært særlig hardt rammet av pandemien og er betydelig overrepresentert både i form av påvist smitte og antall innleggelser. Informasjon om smittevernadferd og holdninger til tiltak og koronavak...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Le, David; Sandvoll, Sondre;
  Persistent Identifiers

  Covid-19-pandemien medførte store omveltninger i samfunnet. I løpet av våren 2020 ble Norge nedstengt som følge av et høyt smittetrykk. Sykehusene gikk i beredskapsmodus, men fryktet likevel overfylte intensivavdelinger og livstruende mangel på utstyr, sengeplasser og p...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lauvrak, Vigdis; Arentz-Hansen, Eva Helene;
  Publisher: Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste

  I dette notatet formidler vi den nyeste oppsummerte forskningen om reinfeksjon med SARS-CoV-2. I tillegg gir vi en oversikt over registrerte pågående og planlagte studier som har oppgitt reinfeksjon som utfallsmål. Oppdraget ble gitt etter forslag fra utbruddsgruppen ti...

32 research outcomes, page 1 of 4