Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brugrand, Anna; Iversen, Madelene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breivik, Marita Alvestad;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Probl...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020 Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en k...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper igjen varer og tjenest...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre; Tuftin, Per-Arne; Jakobsen, Erik W.;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  <p>Den norske reiselivsnæringen er i sin største krise noensinne. Store deler av næringen har vært nedstengt siden 12. mars. Situasjonen 2 ½ måneder senere er stengte grenser mot utlandet og bråbrems i norsk økonomi. Den delen av næringen som har åpnet, har redusert kap...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; ...
  Publisher: Senter for omsorgsforskning

  Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ved å øke kommunenes innsats uten å gå på bekostn...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eliassen, Igor;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial Economics I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje på to f...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ismail, Modar;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Krypende krisers særegenhet kjennetegnes ved en dualisme av frykt og kontinuitet som danner et narrativ om at en krise er på vei, men også at dagliglivet uunngåelig fortsetter. På kort tid har COVID-19 endret store deler av det norske samfunnet. Samtidig erkjennes faktu...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2020, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av hvordan situasjonen med Covid-19 har påvir...

20 research outcomes, page 1 of 2