Filters (2 )
Download Results
45,764 research outcomes, page 1 of 4,577
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knudsen, Vilde; Garrido, Valeria;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Den økte ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i tidsperioden 2015-2017 har i stor grad stått sentralt på medias dagsordenen. I denne tidsperioden har det blitt foreslått og vedtatt flere innstrammin...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storsveen, Maria;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne studie tar for seg utbredelsen av Lean som styringsverktøy blant norske bedrifter på tvers av industrier, størrelser og geografiske områder. Lean er en videreutvikling av de prinsippene man har arbeidet med på Toyota-fabrikker på 1950-tallet. Lean-tankegang ble vi...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weme, Sindre;
  Publisher: Norges Bank

  I det norske valutamarkedet økte gjennomsnittlig daglig omsetning målt i amerikanske dollar med 45 prosent fra 1998 til 2001. Omsetningen utgjorde knapt 13 milliarder dollar per bankdag, herav var 32 prosent knyttet til norske kroner. I tillegg omsatte internasjonale ra...

 • publication . External research report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tvedten, Øyvind F.; Eriksen, Veslemøy; Kongsrud, Jon; Brattenborg, Narve;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Sandnes kommune. Rapporten skal blant annet brukes som en del av dokumentasjonen i forbindelse med kommunens bruk av resipientene for avløpsvann. Sandnes kommune

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. I 1990-årene gjennomgikk disse støtteordningene o...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haavik, Torgeir K; Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Olsen, Marit Schei; Schiefloe, Per Morten;
  Publisher: NTNU Samfunnsforskning AS

  ​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. Med utgangspunkt i disse satsingene, som både int...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexandersen, Andreas Oskal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Det er stadig økende mengde forskningslitteratur på livskvalitet i relasjon til autismespekterforstyrrelser (ASF). Det synes å være felles konsensus vedrørende den nære tilknytningen mellom livskvalitet og livsløp (utfall). Behovet for nyansering av begrepet er sentralt...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kildal, Annette;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Sammendrag Oppgaven handler om frivillighet blant ungdom i en russisk ungdomsorganisasjon. Jeg tar utgangspunkt i at frivillighet og frivillig organisering ikke kan anses som universelle begreper som forklarer seg selv, men må ses i forhold til konteksten de inngår i. U...

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø

  Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkels...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Meidell, Line Skontorp;
  Publisher: NTNU

  Hovedmålet med denne masteroppgaven var å undersøke om representativ biofilm fra en fiskeforedlingsbedrift for salmonid fisk kan detekteres ved hjelp av UV-synlig spektroskopi som kan være anvendbart i et autonomt vaskesystem basert på maskinsyn. Det ble tatt bakteriepr...

45,764 research outcomes, page 1 of 4,577
Last index information