Filters (2 )
Download Results
59,262 research outcomes, page 1 of 5,927
 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernhardsen, Tom; Gerdrup, Karsten R.;
  Publisher: Norges Bank

  Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi påvirkes av globale forhold...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Simon Ekroll;
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braaten, Tom Kristian; Berg, Torbjørn;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014 Oppgaven tar for seg analyser av om årsregnskapene til børsnoterte foretak i Norge viser indikasjoner på resultatstyring i forbindelse med regnskapsføring av pensjoner. Analysen omfatter stat...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iversen, Kristoffer;
  Publisher: The University of Bergen

  Abstract This master thesis is at hypothesis-generating case stadium focusing on center-periphery relations between EU and its member countries. Center-periphery relations between EU as an organization and its member countries is operationalized in two parts: spatial di...

 • publication . Research . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abrahamsen, Dag; Beyrer, Svetlana; Claus, Gunnar; Ekornrud, Trond; Jensen, Arne;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Notatet er et resultat av et oppdrag Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for Helsedirektoratet andre halvår 2018. Oppdraget er utført innenfor rammene av en egen avtale om forsknings- og utredningsoppdrag. På oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eks...

 • publication . Research . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solvoll, Gisle; Amundsveen, Roar;
  Publisher: Handelshøgskolen i Bodø

  Hovedformålet med dette notatet er å gi en oversikt over regional luftfart i Nord-Norge og Nord-Trøndelag både med hensyn til tilbud, produksjon samt offentlige kjøp av lufthavn- og flyrutetjenester. En spesiell fokus vil bli rettet mot takstene. Videre diskuteres betyd...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Hampus;
  Publisher: SINTEF Community

  Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble testet med tre ulike kjørehastigheter; 5, 10 og...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reinshorn, Kjersti Hinna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies At grensene mellom det private og det offentlige er mindre tydelige er verken en ny erkjennelse eller særlig omdiskutert, og grensene er forskjøvet ytterligere som følge av utviklingen av nettet. Grenseforskyvningen innebærer en drein...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enodd, Eira Flatmo; Eliassen, Ingvild;
  Publisher: NTNU

  Denne oppgavens formål er å undersøke om det finnes observerbare lærerkarakteristikka som er av betydning for elevprestasjon i matematikk. Analysen tar utgangspunkt i et tverrsnittsmateriale for skoleåret 2016/17 i et prosjekt som omhandler smågruppeundervisning. De obs...

 • publication . External research report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Etableringen av Nygard pumpekraftverk har medført spredning av røye fra Skjerjevatnet i Eksingedalsvassdraget til Modalsvassdraget. Det er utarbeidet en overvåkingsplan for de vatna som er potensielle resipienter for røye. Den foreliggende rapporten omfatter et kontroll...

59,262 research outcomes, page 1 of 5,927