Filters (4)
Download Results
3,082 research outcomes, page 1 of 309
 • publication . Master thesis . 1989
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holand, Ingegerd;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Dette er en magistergradsoppgave

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinsen, May Jorun;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Sammendrag Min målsetting med denne studien er å bidra til ei bevisstgjøring av betydningen læreren har i forhold til å gi elevene den beste hjelpen til sosial fungering og til og lykkes sosialt. I denne studien er problemstillinga hvordan læreren best kan hjelpe barn t...

 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Khiem Duc;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone;
  Persistent Identifiers

  Dette er den aksepterte manuskriptversjonen. Publisert versjon tilgjengelig på <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07>http://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07</a> Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for ba...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Furu, Eli Moksnes;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Avhandlingen henter sitt tema fra et videreutdanningsstudium i aksjonslæring som Universitetet i Tromsø på oppdrag fra tre svenske kommuner arrangerte for en gruppe svenske lærere. I dette studiet har Furu opptrådt som prosjektleder, lærer, veileder og aksjonsforsker. I...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schirmer, Nikolai;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Avhandlingen behandler når det må gjøres unntak fra opphaverens enerett etter åndsverkloven § 2 og de ideelle rettighetene i åndsverkloven § 3, fordi den aktuelle krenkelsen av rettighetene er bagatellmessig. Kjernen i drøftelsene er det ulovfestede de minimis non curat...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandtrøen, Aleksander;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Temaet for oppgaven er hvilken betydning compliance-tiltak har ved vurderingen av om et foretak skal straffes. Et foretak "kan" etter straffeloven § 27 straffes for handlinger begått av personer tilknyttet foretaket. Hvilke momenter som det skal særlig legges vekt på i ...

 • publication . Master thesis . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wasmuth, Randi;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Overgangen yngre steinalder/tidlig metalltid i Finnmark er en periode som er preget av omfattende endringer i både bosetningsmønster og samfunnsorganisasjon. Tolkningene gjort på denne perioden har i stor grad basert seg på et arkeologisk materiale fra Øst – Finnmark, n...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakkejord, Sandra Johansen;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Bergartsprøver fra Skagen på Flakstadøy, Lofoten er mikroskopert, analysert ved mikrosonde og gjort geotermobarometriske estimat på, alt for å kunne fortelle om den metamorfe utviklingen for bergartene. Resultatene forteller om en polymorf utviklingshistorie av de prote...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lysvold, Øystein Nilssen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: Global longitudinell ”strain” (GLS) har vist seg å være et mer sensitivt parameter enn ejeksjonsfraksjon (EF) for å predikere dødelighet hos hjertesviktpasienter. Målet med studien er å avklare om global longitudinell strain og ”strain rate” (GLSR) kan predike...

3,082 research outcomes, page 1 of 309