Filters (4)
Download Results
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellefsen, Bernhard Gjerdingen;
  Publisher: The University of Bergen

  Jeg argumenterer for at det mest fremtrende aspektet vedromanene Portnoy's Complaint og Sabbath's Theater er derestransgressive karakter. Ved å undersøke transgresjonensbakgrunn i Philip Roths jødisk-amerikanske identitet, og i denamerikanske litteraturhistorien, kommer...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rasmussen, Bjørn Kristian;

  Bachelor i politivitenskap

  Add to ORCID
 • publication . Report . 1989
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Lisbet;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Mye av universitetsdebatten på 1980-tallet har dreiet seg om hvordan universitetene kan bli mer nyttige for samfunnet. Det er reist krav om at utdanningene i større grad skal tilpasses behovene i arbeidslivet. På den annen side er mange skeptiske til, og bekymret for, h...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgh, Line Charlotte;
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Børtveit, Madelaine A;
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øwre, Eli Christine;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Gjennom media formidles det ofte at aggressiv atferd og mobbing er et økende problem i skolen. Det blir også ytret bekymringer av psykoterapeuter, som hevder at aggressiv atferd blant barn er et av de problemene som øker mest. Trembl...

  Add to ORCID
 • publication . Research . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røssland, Lars Arve;
  Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen

  The main question of this essay is: To which extent is the fact that we live in an information and media society consequential for the ways teaching is done in media studies? More precisely: How should media products be used in teaching of media studies at university le...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerkli, Per Morten;

  Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging av et bestemt vegprosjekt i Midt-Norge. Det er vegstrekning på kyststamvegen E39 ved Vinjefjorden som skal utbedres, der byggherre er Statens vegvesen. I denne oppgaven er det jeg som skal stå for planleggingen for den utførend...

  Add to ORCID
 • publication . Research . Report . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alfsen, Knut H.;
  Publisher: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo

  FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor er beredskap for og tilpas...

20,472 research outcomes, page 1 of 2,048