Filters (2 )
Download Results
52,597 research outcomes, page 1 of 5,260
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratås, Therese Hanssen;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Barn som er blitt utviklingstraumatisert- er barn hvis tillit ofte er brutt, hvor forventningene om svik er mange, relasjon til andre mennesker er utfordrende, de strever ofte med læring og fungering i skolen. Følgende problemstillin...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaathun, Hans Georg;
  Publisher: Norsk Informatikkonferanse

  Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ord på. Denne artikkelen oppsummerer litt av det s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dagsvik, John K.;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Økonomiske analyser er tilgjengelige via www.ssb.no I de senere årene har det vært økende fokus på produkters «kvalitet» i konstruksjonen av prisindekser. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan kvalitetsaspektet skal gripes an. På 1980-og 90 tallet ble det utviklet nye ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarli, J.; Tingvold, L.; Sogstad, M.;

  Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. Mange pårørende har store og tyngende omsorgsoppgaver. Det er derfor viktig at pårørende verdsettes for innsatsen de gjør, mottar veiledning og støtte når det er behov for det. Et...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nymo, Randi Inger Johanne;
  Publisher: Bladet Nordlys

  Source at <a href=https://nordnorskdebatt.no/article/fornorskninga-i-ny-drakt-1>https://nordnorskdebatt.no/article/fornorskninga-i-ny-drakt-1. </a> Debatten om hvorvidt Nye Narvik kommune skal innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet gir gufs fra fortida. Når vi...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad; Holmboe, Alf Harald; Haugum, Mona;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrland, Kjell Rune;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven sitt tema har sitt overordnede utspring i FNs barnekonvensjon, og hvordan målene i denne, via offentlige dokumenter, er forsøkt operasjonalisert og imøtekommet gjennom en arbeidsmodell initiert av Alta kommune, også kalt Tidlig Innsats Altamodellen....

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og Havbruk

  Formålet med dette toktet var å vurdere seleksjon av tre seleksjonssystemet under svært høy tetthet av pelagisk fisk og med store fangst. Vi testet en T90 sekk, en 135 mm sekk med 130 mm Exit Window (EW), og en 55m fleksirist med en 135mm ultra cross sekk. På linje med ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svilosen, Lillian Almaas;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

  Master i familiebehandling Det har de siste 15 årene vært en økende interesse blant ansatte i helsesektoren for de barna som har foreldre som strever psykisk. I 2010 kom det en lovendring med krav til helsepersonell om å ta rede på barnas situasjon når foreldrene deres ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brunstad, Erlend; Chen, Justin;
  Publisher: NTNU

  Ålesund kommune har i Hovedplan avløp 2011-2020 satt som mål å utbedre gammelt ledningsnett, redusere utslipp og holde rensekrav. Ifølge rapporten Overordnet saneringsplan er Myrland et gammelt boligområde som er preget av stor andel fellessystem og vannlekkasjer. Disse...

  Add to ORCID
52,597 research outcomes, page 1 of 5,260