Download Results
137 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Research . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moe, Thorvald Grung;
  Publisher: Norges Bank

  Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig vurdert behovet for endringer i innskuddsdirekt...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isachsen, Arne Jon;
  Publisher: Norges Bank

  Arne Jon Isachsen intervjuer den avgående visesentralbanksjefen Jarle Bergo. Jarle Bergo har tjenestegjort i nærmere 40 år i Norges Bank når han nå trer tilbake fra stillingen som visesentralbanksjef. I intervjuet ser han tilbake på den lite vellykkede etterspørselsregu...

 • publication . Book . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skånland, Hermod; Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks skriftserie brukes til å presentere viktig økonomisk forskning og sentrale analyser av økonomiske forhold. Det er derfor en særlig glede å kunne utgi tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland: «Doktriner og økonomisk styring – Et tilbakeblikk» i bankens skr...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frøyland, Espen; Larsen, Kai;
  Publisher: Norges Bank

  Makroøkonomiske endringer har vært en viktig årsak til finansinstitusjoners tap på utlån til husholdninger og foretak. I artikkelen analyseres finansinstitusjoners sårbarhet for tap ved to stresstestscenarioer der det benyttes et nytt analyseapparat. Resultatene indiker...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergo, Jarle;
  Publisher: Norges Bank

  Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo på Samfunnsøkonomenes Forenings konjunkturseminar 5. september 2002. I det lange løp kan pengepolitikken verken påvirke produksjonen, sysselsettingen eller konkurranseevnen. Men gjennom å praktisere fleksibel inflasjonsstyring...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gresvik, Olaf; Haare, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  I artikkelen presenteres beregnede kostnader i 2007 ved bruk og produksjon av de vanligste norske betalingstjenestene: betalingskort, giro og kontanter. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bruke og produsere betalingstjenester var 11 milliarder kroner. Det tilsvarte ...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank

  Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni 2003. I foredraget drøftet sentralbanksjefen om - og i tilfelle hvordan - pengepolitikken skal ta hensyn til oppbyggingen av finansielle ubalanser. Drivkreftene i val...

 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Austnes, Martin; Eitrheim, Øyvind; Mestad, Ola;
  Publisher: Norges Bank

  Denne boken gir en bredt anlagt fremstilling av de politiske prosessene som ledet frem til det første ordinære Stortingets behandling av lovene om Norges Bank og pengevesenet som ble sanksjonert den 14. juni 1816, en dato som siden har blitt regnet for å være Norges Ban...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winje, Pål;
  Publisher: Norges Bank

  Ved inngangen til 2004 ser situasjonen lysere ut for Latin-Amerika, selv om flere land fortsatt har betydelige politiske og økonomiske problemer. I artikkelen beskrives den økonomiske utviklingen de siste 25 år, hovedkjennetegnene ved krisene, de makroøkonomiske ubalans...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sturød, Marianne;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks anslag for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi er et viktig grunnlag for pengepolitiske beslutninger. Norges Bank legger vekt på at prognosene i inflasjonsrapportene skal være etterprøvbare og at det skal være åpenhet om hvordan vi kommer fram til ...

137 research outcomes, page 1 of 14