Download Results
831 research outcomes, page 1 of 84
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braaten, Tom Kristian; Berg, Torbjørn;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014 Oppgaven tar for seg analyser av om årsregnskapene til børsnoterte foretak i Norge viser indikasjoner på resultatstyring i forbindelse med regnskapsføring av pensjoner. Analysen omfatter stat...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013 Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasj...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hindrum, Marie Louise Skaugrud; Aspås, Petter Sebastian; Øksnebø, Tonje Seglem;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvordan samarbeidet i et bygg- og anleggsprosjekt har fungert. Vi har tatt utgangspunkt i totalrenoveringen av Thon Hotel Gildevangen og analysert dette ved hjelp a...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjems-Onstad, Ole;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er siste forfatterversjon av artikkelen, etter fagfellevurdering Det er ikke klart hva det innbærer at lovlighetskravet for fusjoner og fisjoner er opphevet. Fire andre lovlighetskrav står tilbake – uten klar begrunnelse og med uviss rekkevidde. Norge har fortsatt...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010 Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp a...

 • publication . Research . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mork, Knut Anton;
  Publisher: Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME)

  Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av grunnrenta. Dette har gjort fastlands-BNP per innb...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarnes, Kaja Konopa; Slettehaug, Maria;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020 Helt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet ...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Noreng, Øystein; Wollebæk, Leif;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Prosjektet tar sikte på å vurdere virkemidler for å opprettholde aktivitetsnivået og styrke mangfoldet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, med særlig vekt på en bedring av rammevilkårene for mindre oljeselskap. Til dette formål vil prosjektet analysere mulige virk...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Våge, Marius; Sørensen, Iris Torp; Tomasgaard, Nickolas Andreas;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2016 Entreprenørielle oppstartprosjekter har flere interne og eksterne eventualiteter å betrakte for å utvikle konkurransedyktige organisasjoner som skaper verdi for interessenter. Denne oppgaven effektuerer den...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skolt, Ludvig; Ringard, Eivind Dahl;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2016 Temaet for oppgaven vår er skatteplanlegging og vi ser nærmere på hvordan flernasjonale selskaper flytter overskudd mellom datterselskaper ved hjelp av pris...

831 research outcomes, page 1 of 84