Download Results
257 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnson, Victoria;

  The Norwegian Artistic Research Programme - The Norwegian Academy of Music (2007-2011). - Kritisk refleksjon over kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, Oslo 2011 -- Prosjektet “Electric violin in D...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hermundstad, Bjørn Anders;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Jeg har ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer forsøkt å kartlegge humor i musikkterapien, under norske forhold, får jeg legge til. Seks informanter har gitt meg til sammen åtte timer på minidisk med tanker, refleksjoner, meninger og betraktninger om humor og hum...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvamme, Tone Sæther;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2013 The dissertation describes an empirical study in which six elderly people suffering from dementia have received short term music therapy. The sessions have been videotaped and standardized instruments have been applied in...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krüger, Viggo;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Utgangspunktet for denne artikkelen er erfaringer som stammer fra en gjennomført musikkterapivirksomhet i kontekst av en barnevernsinstitusjon. De erfaringene som hovedsakelig skal deles her handler om hvordan unge mennesker kan bruke egne stemmer til å frembringe forte...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I musikkpedagogisk forstand kan det derfor settes o...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krüger, Viggo;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Den herværende teksten er basert på tre års arbeid som musikkterapeut sammen med en ungdom ved en ungdomskole. Det spesielle med hendelsene, som var grunnlaget for denne teksten var at rammene for spesialundervisningen som ble gitt på ungdomskolen ble ”sprengt” i forhol...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten;
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

  Denne teksten bygger på nærmere 15 års erfaring med ledelse av et musikkteater for ungdom under barnevernets omsorg. Det empiriske datamaterialet er intervjuer med ungdom som har deltatt samt observasjoner fra øvinger og forestillinger. I teksten beskrives musikkteatere...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engås, Camilla Aasnes;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Oppsummering - Mange musikklærere i Norge jobber i stillingskombinasjoner med grunnskole og kulturskole i samme kommune. Dette henger sammen med nasjonale føringer gjennom blant annet lovverk og læreplanverk, men st...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakken, Sissel Johanna;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  I tilbakeblikk, som pensjonert musikkterapeut, slår det meg hvor stor betydning tilfeldighetene har hatt i livet mitt. Å ta valg. Legge planer. Være målrettet. Den frie vilje, evnen til å skjelne mellom godt og vondt. Ta de valg som gjør at jeg kan møte meg selv i speil...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingebretsen, Sandra;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Summary. - . This master thesis focuses on bullying in kindergarten and the use of music and music therapy in the prevention of this problem. It is a qualitative study, which uses qualitative semi-structured research in...

257 research outcomes, page 1 of 26