Filters (5)
Download Results
3,231 research outcomes, page 1 of 324
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teigen, Elisabeth Ødegård; Olsen, Katrine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Det er i starten av oppgaven foretatt en grundig gjennomgang av utgitte publikasjoner som omhandler betongelementbruer. I dag finnes det ikke et gjeldende regelverk for betongelementbruer, slik som tidligere. Hoveddelen av denne oppgaven dreier seg derfor om dimensjoner...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Almklov, Dorthea" "Tomter, Håkon" "Hanno, Ida Ljøgodt von" "Solem, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skeie, Lars;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  En todimensjonal hydraulisk modell har blitt konstruert i HEC-RAS 5.0 for elven Tokkeåi (5 km lang) i Telemark. Hovedformål for oppgaven er å vurdere graden av effektkjøring av kraftverk. Elven deler seg i flere løp, noe som gjør at en todimensjonal beregning vil være m...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hem Olsen, Elin-Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Beskrivelse. Denne kvalitative studien utforsker praksis ved samtidig rus- og traumeproblematikk i Tverrfaglig Spesialisert Behandling ved tre rusinstitusjoner i Norge. Studien gir innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen til helsepersonell og ledelse. Metode. Datainns...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IRIS

  © IRIS. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kirkhus, Lene Vestrum; Stebergløkken, Heidrun M.V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet

  Sensommeren 2017 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en dokumentasjon av helleristningsfeltet Skatval IV. Feltet ble tilfeldig oppdaget under forberedelse av eksamen i sprenging ved Ole Vig videregående skole. Feltet ligger på gården Skatval østre del av Skatvalhaløya. D...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikhals, Ulrikke Fremstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Temaet i denne bacheloroppgaven er forebygging av mobbing, og problemstillingen som innholdet i oppgaven tar utgangspunkt i er som følgende: Hvilke tiltak opplever læreren kan bidra til å forebygge mobbing i klasserommet? For å svare på denne problemstillingen har jeg f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fauchald, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  I denne masteroppgaven sees det nærmere på selvevaluering og selvevalueringsprosesser. Oppgaven er delt i to deler. I den første delen diskuteres teori om disse emnene. For å kunne gjøre det, presenteres også organisasjonsutviklingsteori. Tanken bak denne masteroppgaven...

  Add to ORCID
3,231 research outcomes, page 1 of 324