Filters (3)
Download Results
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dagsvik, John K.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Økonomiske analyser er tilgjengelige via www.ssb.no I de senere årene har det vært økende fokus på produkters «kvalitet» i konstruksjonen av prisindekser. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan kvalitetsaspektet skal gripes an. På 1980-og 90 tallet ble det utviklet nye ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarli, J.; Tingvold, L.; Sogstad, M.;
  Persistent Identifiers

  Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. Mange pårørende har store og tyngende omsorgsoppgaver. Det er derfor viktig at pårørende verdsettes for innsatsen de gjør, mottar veiledning og støtte når det er behov for det. Et...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad; Holmboe, Alf Harald; Haugum, Mona;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrland, Kjell Rune;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven sitt tema har sitt overordnede utspring i FNs barnekonvensjon, og hvordan målene i denne, via offentlige dokumenter, er forsøkt operasjonalisert og imøtekommet gjennom en arbeidsmodell initiert av Alta kommune, også kalt Tidlig Innsats Altamodellen....

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svilosen, Lillian Almaas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

  Master i familiebehandling Det har de siste 15 årene vært en økende interesse blant ansatte i helsesektoren for de barna som har foreldre som strever psykisk. I 2010 kom det en lovendring med krav til helsepersonell om å ta rede på barnas situasjon når foreldrene deres ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brunstad, Erlend; Chen, Justin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Ålesund kommune har i Hovedplan avløp 2011-2020 satt som mål å utbedre gammelt ledningsnett, redusere utslipp og holde rensekrav. Ifølge rapporten Overordnet saneringsplan er Myrland et gammelt boligområde som er preget av stor andel fellessystem og vannlekkasjer. Disse...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoem, Magnus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Maren Larsson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Fra 1. januar 2012 skal Samhandlingsreformen gradvis innføres i hele den norske helse- og omsorgssektoren. Reformen skal sørge for bedre samhandling mellom deltjenestene og forvaltningsnivåene i helsetjenestetilbudet, samt heve innsatsen i folkehelsearbeid for å sikre e...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergset, Alexander Derås; Dagestad, Rannveig;
  Persistent Identifiers

  NORSK: Problemstilling: Redusert brystkreftdødelighet som følge av mammografiscreening av kvinner: Hva er de faglige uenighetene? Hensikt: Belyse de faglige uenighetene omkring effekten av mammografiscreening. Hvordan kan forskerne komme til så ulike resultat? Reduksjon...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lundhaug, Sondre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Sammendrag Oppgaven handler om hvordan kommuner behandler private reguleringsforslag forskjellig fra kommune til kommune. Hva disse forskjellene kan være og hvorfor de oppstår. Dette for å forklare hvorfor det er så viktig for en eiendomsutvikler å ha et størst mulig ku...

  Add to ORCID
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048