Filters (3)
Download Results
3,794 research outcomes, page 1 of 380
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tangvald-Pedersen, Svein Olav; Bongaardt, Rob;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Da Norge i 1997 fikk en videreutdanning i psykisk helsearbeid medførte dette økt fokus på brukernes egne erfaringer med psykisk lidelse, og med tilfriskningen fra denne. Artikkelen bygger på bedringsforskningens innsikter, men fremfor å tematisere psykiske bedringsprose...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tangen, Jan Ove;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Myndighetene er bekymret for befolkningens lave fysiske aktivitetsnivå. De anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive minst 30 minutter fem dager i uken, dvs. 3,5 time fysisk aktivitet i uken. Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter. I den foreliggende r...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjølstad, Cathrine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

  Lærere har en sammensatt rolle og målet for lærere er at alle elevene skal lære så mye som mulig. Å være lærer har for min del ofte fått meg til å føle på min dårlige samvittighet overfor enkeltelever som jeg vet ikke får lært så mye som mulig. Jeg har alltid vært oppta...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bischoff, Annette;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Friluftlivets fellesorganisasjon
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Steffen Boas; Zagheri, Ali;
  Persistent Identifiers

  Fotball er en idrett som har en stor plass i manges hjerter, og har etter hvert blitt en av de største idrettene i verden. Idretten har utviklet seg fra å være en hobby til å bli en profittsøkende business, og flere fotballklubber omsetter millioner. Lønnskostnadene utg...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsek...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Backer, Jon G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
3,794 research outcomes, page 1 of 380