Filters (3)
Download Results
4,757 research outcomes, page 1 of 476
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eldøen, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2018

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haga, Gjermund; Leirset, Espen; Lillestøl, Ørnulf;
  Persistent Identifiers

  Formelt er kommunestyret kommunens øverste maktorgan. For at det lokale demokratiet skal ha en mening, må dette organet reelt utøve makten i kommunen. Rapporten viser at flertallet av de spurte kommunestyrerepresentanten er usikre på om de har makt. Det er betydelig for...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marstad, Lillian; Kvisberg, Oda Aulstad;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weber, Astrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2020

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Ida; Totland, Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Ruth Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2014

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsek...

  Add to ORCID
4,757 research outcomes, page 1 of 476