Download Results
65 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Odden, John; Linnell, John D.C.; Flagstad, Øystein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Forskning.no
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: forskning.no
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald;
  Persistent Identifiers

  Salt meadows in Østfold – area, ecological condition and red listed species Salt meadows in the boreonemoral zone are a hotspot habitat, housing several rare and threatened species, and the habitat itself is red-listed. In this study, we demonstrate how to use a random ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode; Dervo, Børre Kind;
  Persistent Identifiers

  Tradisjonell overvåkning av storsalamandere kan ofte være utfordrende da dyrene kan ha lav fangbarhet ved f.eks. lav temperatur og etter forplantning. Overvåkning av mange lokaliteter er svært tidkrevende, og i perioder med lav fangbarhet kan det også gi falske negative...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Mehlhoop, Anne Catriona; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi E.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flognfeldt, Thor; Lien, Gudbrand; Tjørve, Even;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Det er mange og sterke røster med meninger om markedsføring av norske vinterprodukter til utenlandske turister. Selv om slike meninger tilsynelatende kan være basert på analyser av statistiske data, stilles sjelden de riktige spørsmålene og undersøkelsene bygger bare på...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teien, Ida Kristine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Large quantities of cloudberries were picked on Hedmarksvidda (the Hedmark Plains) during the interwar years. Hedmarksvidda is the name of large, contiguous marshy areas in the municipalities of Ringsaker, Hamar, Løten, Åmot and Stor-Elvdal. The natural growing conditio...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vasaasen, Jan Ove; Aas, Øystein; Skurdal, Jostein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Sportsfisket i snever betydning har sin moderne opprinnelse som et overklassefenomen i England for mer enn 400 år siden. Sportsfiske slik vi bruker det er et fritidsfenomen, hvor målet ikke er å få mest fisk, men den beste opplevelsen. Sportsfisket ble overført til den ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokmo, Jan Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Forskning.no
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taugbøl, Annette; Rishatt, Andrea; Dervo, Børre Kind; Grøndahl, Finn Audun;
  Persistent Identifiers

  Kunnskap om mikroplast (plastfragmenter <5 mm) i ferskvann og ferskvannsbiota er begrenset da det meste av fokuset på denne tematikken har vært for det marine miljøet. I dette studiet presenterer vi flere enkle og godt egnede metoder for innsamling og filtrering av vann...

  Add to ORCID
65 research outcomes, page 1 of 7