Filters (4)
Download Results
2,127 research outcomes, page 1 of 213
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melingen, Maria Storebø; Storebø, Tonje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Finance Hensikten med denne oppgaven er å gi en presentasjon rundt emnet regnskapsmanipulering ut i fra en caseorientert tilnærming. Teoridelen innleder med å definere generell regnskapsteori. Regnskapsmanipulering blir kronologisk presentert med moti...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espedal, Anders;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Siden 2005 har vi sett en ekstrem vekst for ukonvensjonell gassproduksjon i USA, spesielt gjelder dette for skifergass. Teknologiutvikling har vært nøkkelen bak å gjøre skifergass økonomisk lønnsomt å utvinne. Denne teknologiutvik...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tou, Randi Thorsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Bakgrunn: Muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske plager utgjør en betydelig andel av sykefraværet i Norge. Internasjonale studier har vist at frykt for underliggende sykdom er utbredt blant denne pasientgruppen. Sam...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rosså, Julie Anne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Tittel/Forord"…Vi har jo prest på huset…" Helhetlig omsorg er et viktig krav i psykisk helsefelt. Åndelig og eksistensiell omsorg er en del av dette. Pasienter har åndelige og eksistensielle behov. Pasienter og profesjonelle...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wivestad, Are; Gjertsen, Atle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Business administration: Executive MBA Målet med denne oppgaven var å undersøke om det er forskjeller i oppfatningen av ledelseskulturen i en multinasjonal virksomhet. Virksomheten vi undersøkte er tungt representert i regionene Norden, Storbritannia ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovelsen, Mari Bergitte Fjeldheim; Tennfjord, Marte Bergesen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Bakgrunn: Samfunnet blir stadig utsatt for nye trusler, og risikobildet er i stadig endring. Kommunene har en særskilt rolle i å kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge hendelser, og sørge for nødvendig beredskap o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanasand, Henrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Strategy and management Hovedmålet med denne oppgaven er å beskrive organisasjonsklimaet i DFØ, og finne ut hvilke samvariasjoner dette har med organisatorisk effektivitet. Videre vil det bli diskutert hvilke konsekvenser dette eventuelt kan ha for ut...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Lise Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Norge er bundet av Pris-avtalen til å jobbe mot menneskeskapte klimaendringer (United Nations, 2015). Strømnettet opplever høyere effektuttak (Nve, 2016b). Biobrensel til oppvarming er en ressurs som kan bidra med en overgang til ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlen, Elin Elstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Early childhood education Sammendrag Oppgavens tema og problemstilling har som mål å finne ut hvordan barnehagelærere arbeider med naturvitenskapelige aktiviteter, herunder faktorer som metode, materiell, teknologi, førstehåndserfaringer og naturviten...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Liland, Tonje Madsen; Gramstad, Janne Kydland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Finance I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av XXL ASA, med det formål å beregne verdien av egenkapitalen til XXL, samt den tilhørende aksjeprisen per 31.12.16. Vi har lagt hovedvekt på den fundamentale verdsettelsen, men har...

  Add to ORCID
2,127 research outcomes, page 1 of 213