Download Results
30 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Welde, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ex ante akademisk forlag

  Rapporten sammenlikner sluttkostnaden i 78 statlige investeringsprosjekter som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring av kostnadsestimat og styringsunderlag (KS2). Vi konkluderer med at kostnadskontrollen jevnt over er god idet nærmere 80 prosent av prosjektene holde...

  Add to ORCID
 • publication . Book . Other literature type . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;

  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan; ...
  Persistent Identifiers

  Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka inneholder en kunnskapsoppsummering av miljøvirkninge...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aas, Øystein; Dervo, Børre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
 • publication . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schmidt, August; Samdal, Ina; Gilberg, Arnstein Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU, Faculty of Architecture and Design

  (c) 2017 by NTNU, Faculty of architecture and design

  Add to ORCID
 • publication . Report . Book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar; Ødegaard, Pål Iver; Madsen, Jesper; Hansen, Jannik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.-I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. NINA Rapport 452. 39 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av den Svalbard-hekk...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Erlend B.; Strand, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Nilsen, E. B. og Strand, O. 2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. - NINA Temahefte 70. 51 s. Norge har et særlig ansvar for bevaring av den ville europeiske villreinen. I løpet av de siste 50 årene har forvaltningen av den...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlend Dehlin; Pia Skog Hagerup;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  This chapter investigates how the arts may be used as an interpretative lens to inform and expand our conceptions of leadership. Our aim is to make a contribution to the rapidly expanding field of research where the arts are linked to leadership, not by instrumentally c...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt, Håkon; Bakken, Tor Haakon; Barton, David; Modahl, Ingunn Saur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
 • publication . Book . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bartlett, Jesamine; Rusch, Graciela M.; Sandvik, Hanno; Nordén, Jenni;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
30 research outcomes, page 1 of 3