Download Results
31 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir; Jensås, Jan Gunnar;
  Persistent Identifiers

  Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestande...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Sigbjørn; Palmar Nesje; Langvatn, Rolf;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som operatør. Anlegget er plassert i et område som delvis vil være i konflikt med hjortetrekket til og fra fastlandet. Spesielt gjelder dette et viktig trekk som er konsentrert rundt Steins...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Bremset, Gunnbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NINA

  Bævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekni...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Sigrid; Næsje, Tor Fredrik; Berntsen, Henrik Hårdensson; Østborg, Gunnel M.; Saksgård, Laila M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Skoglund, S., Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Østborg, G. & Saksgård, L. 2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport 1587. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har pågått årlig siden 198...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Jensås, Jan Gunnar;
  Persistent Identifiers

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi A...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Sigrid; Ulvan, Eva M; Naesje, Tor F; Østborg, Gunnel M; Saksgård, Laila M;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Skoglund, S., Ulvan, E.M., Næsje, T.F., Østborg, G.M., & Saksgård, L.M. 2018. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. NINA Rapport 1429. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har skjedd årlig siden 1...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruud, Audun; Wold, Line Camilla; Aas, Øystein;
  Persistent Identifiers

  Norges økonomiske velstand er bygd på utnyttelse av naturressurser. Uten vannkraft ville ikke norsk prosessindustri blitt etablert. Senere har kraftproduksjon blitt gjenstand for egen markedsutvikling. Gjennom fri prisfastfastsettelse av elektrisitet skal man stimulere ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Falkegård, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tanken på å lage et infohefte om laksen i Tanavassdraget som kunne deles ut til alle innbyggerne i elvedalen dukket første gang opp for 3 år siden. Av ulike grunner ble heftet ikke realisert tidligere, men reforhandlingene av Tana-avtalen mellom Norge og Finland gjorde ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie; Rusch, Graciela M.; Kvakkestad, Valborg; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian; Venter, Zander; Nordén, Björn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
 • publication . Report . Book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar; Ødegaard, Pål Iver; Madsen, Jesper; Hansen, Jannik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.-I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. NINA Rapport 452. 39 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av den Svalbard-hekk...

  Add to ORCID
31 research outcomes, page 1 of 4