Filters (3 )
Download Results
1,381 research outcomes, page 1 of 139
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  I år ble det påvist 44 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en markant nedgang i antall ynglinger på 35 % (24 færre ynglinger) i forhold til i fjor. Vi må helt tilbake til i 2002 for å finne et lavere antall påviste ynglinger av jerv på landsba...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Lorentsen, Nils Helge; Riser, Christian Wexels; Jensen, Anette; Våge, Harald;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strann, K.-B. (red.), Frivoll, V., Sortland, F., Lorentzen, N.H., Riser, C.W., Jensen, A. og Våge, H. 2012. Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge – NINA Rapport 833. 63s. Rundt 42 par svarthalespover ble påvist som hekkende eller sterkt ter...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jacobsen, K.-O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy - NINA Rapport 429. 20 s. Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten 2007 ga Flatøy utmarkslag tillatelse til ferdsel ...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn P.; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Solvang, Håkon; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C., Storaas, T., Solvang, H., Moa, P. F. og Hagen, B. R. 2010. Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Datagrunnlag og noen sentrale funn - NINA Rapport 433. 32 s. Formålet med undersø...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind;

  Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2016. Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015.- NINA Rapport 1242. 79 s. + vedlegg. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelsene ble ...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mo, Tor Atle; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Mo, T.A., Museth, J., Bremset, G. & Finstad, B. 2018. Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene? NINA Rapport 1450. Norsk institutt for naturforskning. For å få økt kunnskap om forekomst av mulige langtidsverter for Gyrodactylus salaris...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn;
  Publisher: NINA

  Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms Store Kvernevatn), Tjørni (nedstrøms Langevatn-...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johansen, B., Tømmervik, H. & Karlsen, S.R. 2009. Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser. NINA Rapport 456. 54 s. I plantegeografisk sammenheng inndeles vegetasjonen på Svalbard i tre plantegeografiske ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy vernev...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark gjennomført en brukerundersøkelse (2...

1,381 research outcomes, page 1 of 139