Download Results
836 research outcomes, page 1 of 84
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hermanrud, Simern; Moksnes, Kunt Andre Tufteland; Strømsjordet, Nina;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015 Temaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”....

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iversen, Margrethe Stornes;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Helseledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 Brukertorget - helse, omsorg og boligrådgiving, er en virksomhet innen Helse og omsorg i Asker kommune. Virksomheten har som et av sine mål at brukerne skal få en opplevelse av å ha en saksbehan...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandbakken, Christiane; Fagerhøi, Emilie Ellefsen; Husby, Synne Andrea;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven har vi skrevet om implementering av kunstig intelligens i den norske helsetjenesten, og hvilke endringer og positive konsekvenser dette vil medføre i forhold til kreftutredning. I...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnø, Richard;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2017 Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å sammenligne forpleiningen i Marinen og Kystvakten med tanke på å lære og dra erfaringer fra Marinens produksjonskjøkken. Målsetninge...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grutle, Susanne; Eliassen, Martine; Frank, Celina;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2017 Denne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslut...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2018 Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at d...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaspersen, Synne; Solbakken, Ane Emilie Røttereng;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven tar vi for oss det overordnede kryptovalutamarkedet og dets funksjoner, sett opp mot dagens økonomiske system. Vi har utredet et tema for oppgaven, hvor vi i hovedsak forsøker å drøfte...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gauslaa, Daniel;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2016 Schibsted Norge er landets største mediekonsern, og har etablerte produkter innenfor medier, multimedia og digitale markedsplasser. Mediene opplever en endret konkurransesituasjon i annonsemarkedet, og det ...

 • publication . Master thesis . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holly Casio;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Ledelse, makt og mening fra Handelshøyskolen BI, 2018 Hva er den drivkraft som får enkelte ledere til å lykkes i å drive en virksomhet eller et prosjekt mot de virkelig store prestasjoner? De som starter fra ingenting og når helt til top...

836 research outcomes, page 1 of 84