Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bengt-Ove Andreassen;
  Publisher: Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)

  <jats:p>Ungdomsarbeid i religiøse bevegelser er i dag veletablert og lite kontroversielt. I enkelte læstadianske grupperinger er bildet noe mer sammensatt. Et eget ungdomsarbeid er et nokså nytt fenomen som læstadianerne har hatt et ambivalent forhold til. I 1999 ble et...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kari Jordheim;
  Publisher: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  <jats:p>Begrepet livsmestring gir en umiddelbar forestilling om at det handler om å mestre livet, å klare seg i både medgang og i motgang, å kunne håndtere det livet gir. Men begrepet brukes i flere sammenhenger, og i faglitteraturen legges det vekt på at mestring bestå...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øverlien, Mina; Kjørven, Ole Kolbjørn;

  <jats:p>I denne artikkelen rapporteres det fra en kvalitativ studie om juleavslutninger ved en norsk barneskole. Basert på observasjoner og lærerintervjuer undersøker den hvordan juleavslutninger foregår og hvilke refleksjoner de ansvarlige lærerne har om deres betydnin...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erling Birkedal; Hans Austnaberg;
  Publisher: IKO - Kirkelig pedagogisk senter

  Abstract All congregations in the Church of Norway have to make their own local plan for Christian education, according to a National curriculum. In this article we are following six congregations in their working process, and we are asking how the congregation can lear...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ola Erik Domaas;

  <jats:p>Denne artikkelen er basert på dybdeintervjuer med elever og lærere og handler om hvilken rolle elever som definerer seg som kristne, spiller i skolens KRLE-fag. Hvilke faktorer opplever de som betydningsfulle for at de, dersom de ønsker det, kan være åpne om sin...

5 research outcomes, page 1 of 1