Download Results
32 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

  Kunst- og kulturfeltet ble hardt rammet av covid-19-pandemien. I en svært uoversiktlig situasjon i midten av april 2020 gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene i Creo – Norges største interesseorganisasjon innen feltet. Respondentene erfarer større økonomisk og...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Kristoffer; Livang, Synne Jørgensen;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Leadership and Organizational Psychology - Handelshøyskolen BI, 2020 This study seeks to explore the relationship between transformational leadership and employee’s readiness towards change, and the moderating effect of employe...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjerkol, Ingvild; Linset, Kristel; Westeren, Knut Ingar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  I dette prosjektet har vi studert hvordan COVID-19 tiltakene har påvirket eldre som mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har vært spesielt opptatt av hvordan kommunikasjon fungerer mellom eldre mottakere og kommunale tilbydere av helse- og omsorgstjenes...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleiveland, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Formålet med studien er å bidra til økt innsikt og kunnskap rundt barns psykiske helse, hvor fokuset er spesielt rettet mot barns følelser. Forskningsspørsmålet for undersøkelsen omhandler hvilke måter barnehagen kan bidra til å frem...

  Add to ORCID
 • Master's thesis in Multimedia and educational technology (MM500) Dette forskningsprosjektet har hatt som formål å undersøke hvilke faktorer som påvirker lærere på ungdomstrinnet når de planlegger for elevenes bruk av digitale verktøy til samarbeid og kommunikasjon. Fors...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogly, Sara Kristine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målsettingen for arbeidet var å utvikle og validere en metode for å kunne bestemme hydrogenfluorid (HF) konsentrasjon i uteluft ved bruk av passiv prøvetaking og ionekromatografisk bestemmelse. I valideringen av metoden ble det sett på linearitet, spesifisitet, nøyaktig...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Thomas Sevenius; Johansen, Rune; Aarø, Leif Edvard; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Indseth, Thor;
  Publisher: Folkehelseinstituttet ved Kunnskapsprogrammet for covid-19, Område for psykisk og fysisk helse, Område for helsetjenester, Område for smittevern

  Innledning Innvandrere i Norge har, sammenliknet med resten av befolkningen, vært særlig hardt rammet av pandemien og er betydelig overrepresentert både i form av påvist smitte og antall innleggelser. Informasjon om smittevernadferd og holdninger til tiltak og koronavak...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Le, David; Sandvoll, Sondre;
  Persistent Identifiers

  Covid-19-pandemien medførte store omveltninger i samfunnet. I løpet av våren 2020 ble Norge nedstengt som følge av et høyt smittetrykk. Sykehusene gikk i beredskapsmodus, men fryktet likevel overfylte intensivavdelinger og livstruende mangel på utstyr, sengeplasser og p...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Norheim, Arne Johan; Lind, Andreas; Taxt, Arne Michael; Nakstad, Espen Rostrup; Borud, Einar Kristian; Waldow, Thomas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norske Legeforening

  Testing for SARS-CoV-2 ved bruk av PCR- og antistofftester gir et betydelig bidrag i bekjempelsen av covid-19-pandemien. Denne kasuistikken belyser en situasjon der PCRtesting for SARS-CoV-2 reiste flere spørsmål enn testen kunne besvare.

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røren, Kristoffer Øiestad; Sunnset, Martin; Stinnerbom, Anta Niila Olof Alfred;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2020 I-Pack er en totalleverandør av emballasje, display og kampanjemateriell i alle former, størrelser og kvantum. Det er en nisjebedrift som er alene i Norge om å ha emballasje og digital...

32 research outcomes, page 1 of 4