Download Results
39 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hogne Sandvik; Steinar Hunskår;
  Persistent Identifiers

  BACKGROUND Primary care doctors put diagnostic codes on all reimbursement cards. The objective of this study was to map out the use of non-specific diagnostic codes that can undermine the validity of statistics and disease surveillance. MATERIAL AND METHOD The material ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøholt, Jon Embret;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Digitalisering og digitale transformasjoner er i høysete for mange bedrifter både nasjonalt og internasjonalt. Dette betyr at tilgang til data og betydningen av å kunne utnytte denne til bedriftens fordel er viktigere enn noen gang. Felter som AI, maskinlæring og predik...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoffstad, Christian Richter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forskning og studier viser at dagens og fremtidens samfunn vil bli påvirket og utsatt for store klimaendringer. Oftere og kraftigere ekstremvær vil forårsake økte og hyppigere forekomster av fuktrelaterte problemer i bygde miljøer som følge av lekkasjer og innsig av van...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Reiselivsnæringen er sammen med digitale tjenester, helse og omsorg, Norges tre viktigste næringer for sysselsetting fremover, med en forventet vekst på 95.000 nye sysselsatte innen reiseliv i 2050. Reiselivsnæringen har i dag 170.000 sysselsatte og indirekte 180.000 sy...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020 Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en k...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Indseth, Thor; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barton, David N.; Gundersen, Vegard; Venter, Zander V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Fysisk aktivitet kan defineres som enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Denne rapporten er avgrenset til en kunnskapsstatus om anvendelse av stordata for tilrettelegging av fysisk aktivite...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper igjen varer og tjenest...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bøygard, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Permittering er et virkemiddel som knytter seg til bedriftens behov for å tilpasse arbeidsstokken, dersom virksomheten ikke har bruk for, eller ikke har mulighet til å beskjeftige de ansatte for en periode. Tema permittering har blitt veldig aktuelt ved utbrudd av Covid...

  Add to ORCID
39 research outcomes, page 1 of 4