Filters (4)
Download Results
14,160 research outcomes, page 1 of 1,416
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Rigmor;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner Meld. St. 14 (2014-2015) baserer seg på frivillighet og kan således ses på som en idé om planlagt forandring. Hovedargumentene i reformen er sentrert rundt økonomiske effekter, kvalitetsforbedring samt politikk/demokrat...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellefsen, Bernhard Gjerdingen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Jeg argumenterer for at det mest fremtrende aspektet vedromanene Portnoy's Complaint og Sabbath's Theater er derestransgressive karakter. Ved å undersøke transgresjonensbakgrunn i Philip Roths jødisk-amerikanske identitet, og i denamerikanske litteraturhistorien, kommer...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haukeland, Mariann Fjeldstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hem Olsen, Elin-Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Beskrivelse. Denne kvalitative studien utforsker praksis ved samtidig rus- og traumeproblematikk i Tverrfaglig Spesialisert Behandling ved tre rusinstitusjoner i Norge. Studien gir innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen til helsepersonell og ledelse. Metode. Datainns...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivertsen, Julia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Oppgaven har vedlegg som mangler i digital versjon, og kan framstå som ufullstendig uten dette. Kontakt NTNU Universitetsbiblioteket for utlån av komplett oppgave. Handpan er et nytt instrument av metall som som spilles med hendene, og er nært beslektet med karibiske st...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nokken, Kristoffer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  HIS350

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andresen, Ørnulf Wikstrand;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Avhandlingen dreier seg om Nasjonal Samlings (NS) kommunepolitikk i Hamar fra 1940 til krigens slutt og det påfølgende rettsoppgjøret etter tyskernes kapitulasjon. Sentralt i avhandlingen er å finne ut på hvilken måte denne politikken ble praktisert for kommunen. Oppmer...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ramsdal, Maria;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derforet høyt prioritert område for Konkurransetilsynet".Ingunn B. Gjersvik, seksjonsleder i Konkurransetil...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Parnemann, Henrik Lødrup;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  I denne rapporten er det undersøkt og utviklet et system for deteksjon av taleaktivitet i et vilkårlig lydsignal. Dette er utvidet med mulighet for å også detektere korte, brå, energirike lyder, såkalte transientlyder. Transientdeteksjon er ønsket brukt i lydnivåutjevni...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weber, Astrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2020

  Add to ORCID
14,160 research outcomes, page 1 of 1,416