Filters (4)
Download Results
13,571 research outcomes, page 1 of 1,358
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skar, Turid Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Rigmor;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner Meld. St. 14 (2014-2015) baserer seg på frivillighet og kan således ses på som en idé om planlagt forandring. Hovedargumentene i reformen er sentrert rundt økonomiske effekter, kvalitetsforbedring samt politikk/demokrat...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellefsen, Bernhard Gjerdingen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Jeg argumenterer for at det mest fremtrende aspektet vedromanene Portnoy's Complaint og Sabbath's Theater er derestransgressive karakter. Ved å undersøke transgresjonensbakgrunn i Philip Roths jødisk-amerikanske identitet, og i denamerikanske litteraturhistorien, kommer...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haukeland, Mariann Fjeldstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nokken, Kristoffer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  HIS350

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rasmussen, Bjørn Kristian;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politivitenskap

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikhals, Ulrikke Fremstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Temaet i denne bacheloroppgaven er forebygging av mobbing, og problemstillingen som innholdet i oppgaven tar utgangspunkt i er som følgende: Hvilke tiltak opplever læreren kan bidra til å forebygge mobbing i klasserommet? For å svare på denne problemstillingen har jeg f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andresen, Ørnulf Wikstrand;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Avhandlingen dreier seg om Nasjonal Samlings (NS) kommunepolitikk i Hamar fra 1940 til krigens slutt og det påfølgende rettsoppgjøret etter tyskernes kapitulasjon. Sentralt i avhandlingen er å finne ut på hvilken måte denne politikken ble praktisert for kommunen. Oppmer...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ramsdal, Maria;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derforet høyt prioritert område for Konkurransetilsynet".Ingunn B. Gjersvik, seksjonsleder i Konkurransetil...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Woldvik, Baard;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Hvilken innvirkning har kunstneriske virkemidler på publikumsrelasjonen i barnehagekonserten? bachelor-v2018

13,571 research outcomes, page 1 of 1,358