Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Slettli, Vebjørn;
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway

  <p>Jeg skal i studien gi svar på mine tre problemstillinger. <p>Denne oppgaven har blant annet som formål å avdekke ungdommers grunner til at de selv deltar i lagidrett. De andre to problemstillingene ser fra både ungdom og foreldrenes perspektiver om hvordan de oppleve...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rovik, Hanne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ledere av sosialfaglige tjenester forstår forholdet mellom fagkompetanse og lederkompetanse. Spørsmålet som skal besvares handler om hva sosialfaglige ledere mener er den viktigeste ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espedalen, Lene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Politihøgskolen

  Erfaringsbasert master i etterforskning Politiet har i lang tid hatt adgang til å benytte skjulte etterforskningsmetoder i kampen mot alvorlig kriminalitet. Kriminalitetsbildet er i stadig utvikling, og oppgaven søker å beskrive hvordan de ulike skjulte etterforskningsm...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finseth, Helene Sofie Bøe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Det er omtrent hundre år siden den kommunale boligbyggingen i Oslo startet. Masseutbygging og boligspekulasjon på slutten av 1800-tallet var noen av de utløsende årsakene til Kristianiakrakket i 1899, som førte til en svært utfordrende boligsituasjon i hovedstaden. I 19...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østerhaug, Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Denne masterstudien undersøker fenomenet samfunnsansvar. Nærmere bestemt, hva det vil si å være samfunnsansvarlig. Den historiske konteksten for studien er en tid hvor samfunnsansvar står høyt på agendaen hos mange virksomheter, og m...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørberg, Kristian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk and safety management I Norge har politiet vært bevæpnet på oppdrag stadig flere ganger i løpet av de siste årene. Det er også en pågående debatt om norsk politi skal være permanent bevæpnet. Disse trendene er trolig på bakgrunn av et samfunn og ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lyng, Daniel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  «Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje» - Aristoteles Etter terrorangrepene 22. juli 2011 har det vært et økende fokus på beredskap i Norge, men hvordan er statusen på beredskap i de norske skolene? Dette spørsmålet danner bakteppet for denne avhandlingen. Formå...

  Add to ORCID
7 research outcomes, page 1 of 1