Filters (4)
Download Results
3,968 research outcomes, page 1 of 397
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weber, Astrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2020

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nieuwenhuizen, Mari Bruvik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Hovedformålet med denne studien har vært å rekonstruere deglasiasjonsforløpet av Bjørnafjordsystemet i Vest-Norge, på bakgrunn av sedimentære prosesser og avsetningsmiljø. Datagrunnlaget baseres på høyoppløselige topas seismiske profil, batymetridata, kjerneanalyser og ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgh, Line Charlotte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hermansen Bolle, Linn; Selsing, Benedikte;

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng Barneverntjenesten har en viktig rolle når det gjelder å hjelpe barn og deres familier. Selv om en i Norge over tid har ønsket å få til likeverdig og kvalitativt godt tilbud til barn og unge uavhengig av bosted, viser det seg svært...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundal, Louise-Mari Høie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialit...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mjøs, Øyvind;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave offentlig politikk og ledelse ME502 - Universitetet i Agder 2019 I denne masteroppgaven har jeg undersøkt om hvordan det står til med lokaldemokratiets tilstandgjennom å se på spredningen imellom 395 norske kommuner for deres valgdeltakelse og stemmegivnin...

 • Denne masterutredningen har undersøkt hvordan advokater innhenter spesialisert kompetanse gjennom partssakkyndige til verdsettelse av næringseiendom i sivile saker. Vi har også studert hvordan interaksjonen mellom advokat og partssakkyndig kan få konsekvenser for verdse...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Marion Lambrechts;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  In July 2016, the EU Electromagnetic Field Directive (Direktiv2013/35/EU, 2013) entered into force. Previous studies have shown that the action and limit values in the Directive can not be met when working with magnetic resonance imaging. This study aimed to measure the...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nytun, Magnus Pettersen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Norge har i de siste årene hatt en økning i sosial ulikhet. En andel av denne økningen i sosial ulikhet skyldes innvandring fra lavinntektsland. Dette gjelder spesielt i Oslo. Ulike faktorer gjør at innvandrere fra lavinntektsland oftere har lavere lønn enn en gjennomsn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lier, Truls Sveri;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i barnehagekunnskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 15. mai 2019 Demokrati blir lagt fram i rammeplan for barnehagen sentral del av barnehagens arbeidsmåte, men det ser ut til at barnehagelærere fokuserer for mye på individuelle valg. Demokrati i de...

3,968 research outcomes, page 1 of 397