Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Le, David; Sandvoll, Sondre;
  Persistent Identifiers

  Covid-19-pandemien medførte store omveltninger i samfunnet. I løpet av våren 2020 ble Norge nedstengt som følge av et høyt smittetrykk. Sykehusene gikk i beredskapsmodus, men fryktet likevel overfylte intensivavdelinger og livstruende mangel på utstyr, sengeplasser og p...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olstad, June;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  “Vi tenker nytt, ikke fordi vi vil - men fordi vi må” - June Olstad Corona har satt samfunnet og en mangfoldig mengde virksomheter tilbake i tid, likevel har utviklingen og nyskapningen aldri vært større. Vi lever i et samfunn hvor utviklingen de siste 10-20 årene har v...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ismail, Modar;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Krypende krisers særegenhet kjennetegnes ved en dualisme av frykt og kontinuitet som danner et narrativ om at en krise er på vei, men også at dagliglivet uunngåelig fortsetter. På kort tid har COVID-19 endret store deler av det norske samfunnet. Samtidig erkjennes faktu...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoffstad, Christian Richter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forskning og studier viser at dagens og fremtidens samfunn vil bli påvirket og utsatt for store klimaendringer. Oftere og kraftigere ekstremvær vil forårsake økte og hyppigere forekomster av fuktrelaterte problemer i bygde miljøer som følge av lekkasjer og innsig av van...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøholt, Jon Embret;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Digitalisering og digitale transformasjoner er i høysete for mange bedrifter både nasjonalt og internasjonalt. Dette betyr at tilgang til data og betydningen av å kunne utnytte denne til bedriftens fordel er viktigere enn noen gang. Felter som AI, maskinlæring og predik...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilssen, Hanne;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikop...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eliassen, Igor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial Economics I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje på to f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Selvi Andrea;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven omhandler hvordan ansatte blir motiver og ledet i fjernledelse og nærledelse. Denne studien har hensikt til å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan lede og motivere ansatte ved fjernledelse kontra nærledelse? I teorikapittelet vil man gå nærmer...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bryn, Georg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety De aller fleste kriser av et visst omfang krever involvering i håndteringen fra både kommuner, fylkesmannsembeter, direktorater og departementer. Involveringen vil variere, men det er ofte lav terskel for at det ori...

  Add to ORCID
11 research outcomes, page 1 of 2