Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Okkenhaug, Trude Rønning;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  God informasjon om skogens ressurser, tilstand og utvikling er en forutsetning for å ta overveide beslutninger i forvaltning av skog. Bestandsalder er et viktig parameter for å finne optimale tidspunkt for tiltak i skogen. Likevel er alder en variabel det knyttes stor u...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nystuen, Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Formålet med denne oppgaven er å skissere et informasjonssystem for å følge utviklingen av tilgjengelig jordbruksjord i Norge. Oppgaven er avgrenset til å lage en romligtemporal datamodell og database for et nytt datasett som jeg kaller TilgjengeligJord. TilgjengeligJor...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fløystad, Kåre Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Studie som ser på kostnader og brukererfaringer hos eiere av biovarmeanlegg tilknyttet landbruket Bioenergi er en viktig energikilde globalt og nasjonalt. Denne oppgaven har som mål å beskrive biovarmeanleggene i norsk landbruk og undersøke hvordan eierne er fornøyd. De...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lillekvelland, Rasmus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven tar for seg design med dimensjonerende styrkeberegninger for en såmaskin til en landbruksrobot utviklet ved NMBU i 2014. For å forsøke å effektivisere arealbruken i jordbruket ble det bestemt at denne skulle så frøene i et bestemt mønster på jordet. Det f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvheim, Endré Werner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dagens landbruk er preget av store og tunge jordbruksmaskiner som i kombinasjon med større mengder regn har ført til flere utfordringer. Et sentralt problem er komprimering av jorda, jordpakking, som blant annet fører til avlingstap og materielle ødeleggelser. Videre me...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokkeland, Rasmus Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Effekt av MJ på utvikling av traumatiske kvaekanaler og utvikling av finrøtter. Forskjell i avgang mellom ulike plantetyper. Gransnutebillen (Hylobius abietis L.) ble for første gang observert på 1700- tallet. Det norske navnet gransnutebille kan virke misvisende, da bi...

  Add to ORCID
6 research outcomes, page 1 of 1