Filters (3)
Download Results
4,530 research outcomes, page 1 of 453
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mathiassen, Elise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  The purpose of this study was to examine how the issue of conservation and development is handled in urban planning processes. The reason for the theme lies in the increasing pressure on city spaces and how this challenges the consideration of the historical buildings. ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsek...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skåre, Janneche Utne; Alexander, Jan; Aune, Tore; Berntssen, Marc; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Grave, Kari; Julshamn, Kåre; Knutsen, Helle Katrine; Meltzer, Helle Margrete; Samuelsen, Ole Bent;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Backer, Jon G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eisenträger, Stian;
  Persistent Identifiers

  -

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Birkeland, Marte; Sandvold, Natasa Savkovic;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  ”I eit jordskifte er det ikkje eit sjølvstendig mål at kvar part får eit lovsikra krav på ein matematisk del av nytten” (Prop. 101 L, s. 169). Sitatet er hentet fra forarbeidene til jordskifteloven av 2013. Jordskifteløsningen skal ikke føre til at kostnadene og ulempen...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Litleré, Hanne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  The title of this paper, which also encapsulates the main issue of its inquiry, is "Review and analysis of case statistics and the case law of the land consolidation court of appeal". The purpose of this study is to examine the development of the land consolidation cour...

  Add to ORCID
4,530 research outcomes, page 1 of 453