Filters (3)
Download Results
4,436 research outcomes, page 1 of 444
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barkved, Martha;

  Bakgrunn: Eldre bruker ofte mange legemidler og dette kan øke risikoen for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. Reduksjon i uheldig legemiddelbruk er ett mål for å redusere uønskede effekter. Hensikt: Jeg ønsker å få en bedre forståelse på hvordan ett tv...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Gunvor B.;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Prosjektrapport i Helsedirektoratets satsing: ”Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemning 2011” Hvem har ikke opplevd å gå på trilletur med en to-åring som konstant peker på dyr, biler, trær og folk med et begeistret ”se!”? Kommentarene fra de voksn...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med re...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Elina Jøsang; Byrknes, Lillian Bakke; Bergström, Sofie Maria;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Landskapsplanlegging med Landskapsarkitektur Institutt for miljø og naturvitskap Innleveringsdato: 28.05.2018 PL491

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Agnete;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Åndelig og eksistensiell omsorg er viktig for kreftpasienter i livets sluttfase, men er dessverre et nedprioritert område i det norske helsevesen. For å møte og ivareta denne omsorgen er det viktig at sykepleier våger å vise ansikt...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Guro Foss;
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsek...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn;

  Ved produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner seg godt som råvare til biogassproduksjon.Vi har u...

4,436 research outcomes, page 1 of 444