Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eloranta, Antti; Thomassen, Gaute; Bergan, Morten Andre; Andersen, Oddgeir; Gregersen, Finn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Eloranta, A., Thomassen, G., Bergan, M.A., Andersen, O. & Gregersen, F. 2019. Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration potential in watercourses with anadromous and resident fish stocks. NINA Report 1628. ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. 2018. Elvemusling og fisk i Fulldøla, Telemark. Kartlegging i forbindelse med Follsjå kraftverk. - NINA Rapport 1600. Norsk institutt for naturforskning. Forekomsten av elvemusling i Fulldøla har bare vært kjent siden midten av 1990-tallet. Bestanden var li...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  © Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse Hagen, D., Erikstad, L., Skjerping, N. og Prestø, T. 2005. Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 186, 20 s. Utbygg...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 184, 17 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, Sørfold kommune. Den berørte elvestrekningen er mello...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturfoskning (NINA)

  Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 185, 18 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Erstadelva, Sunndal kommune. Den berørte elvestrekningen er mel...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Andersen, O., Erikstad, L. og Bakkestuen, V. 2017. Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland. En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA Rapport 1404. 135 s. Utbygging av vannkraft har en lang historie i Norge og i N...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Bård G.; May, Roel; Bevanger, Kjetil; Nygård, Torgeir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Stokke, B. G., May, R., Bevanger, K. og Nygård, T. 2017. Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie. - NINA Kortrapport 66. 24 s. Verdens energiforbruk øker i takt med behov fra den teknologiske utviklingen. Energi fra fornybare ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Forseth, Torbjørn; Stickler, Morten; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Bremset, Gunnbjørn; Linnansaari, Tommi; Hvidsten, Nils Arne; Harby, Atle; Bongard, Terje; Alfredsen, Knut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning'

  Forseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter på fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 435. 35 s. På grunn av et uhell st...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2018. Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. - NINA Rapport 1451. Norsk institutt for naturforskning. Det ble funnet levende elvemusling på hele strekningen fra Svartfossen ned til...

  Add to ORCID
9 research outcomes, page 1 of 1