Download Results
56 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hultin, Tore Fjelde; Flagstad, Martin Johansen; Horgøien, Mathias Malvik; Sørensen, Jonas Holen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  XXL har lenge vært et selskap preget av sterk vekst og solid inntjening. De siste par årene har selskapet opplevd motgang, både når det gjelder negative avsløringer rundt selskapet, dårlige værforhold og generell markedsuro. Siden selskapet ble børsnotert i 2000, er 201...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hogne Sandvik; Steinar Hunskår;
  Persistent Identifiers

  Background Primary care doctors put diagnostic codes on all reimbursement cards. The objective of this study was to map out the use of non-specific diagnostic codes that can undermine the validity of statistics and disease surveillance. Material and method The material ...

  Add to ORCID
 • publication . Research . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges Bank

  Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig andel av bankenes lånekunder i disse næringene...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Reiselivsnæringen er sammen med digitale tjenester, helse og omsorg, Norges tre viktigste næringer for sysselsetting fremover, med en forventet vekst på 95.000 nye sysselsatte innen reiseliv i 2050. Reiselivsnæringen har i dag 170.000 sysselsatte og indirekte 180.000 sy...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breivik, Marita Alvestad;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Probl...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Meyer, Madicken;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

  BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hageland, Silje Koland;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Bachelor i sykepleie, Haugesund Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap SYKHB3001

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilssen, Hanne;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikop...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barton, David N.; Gundersen, Vegard; Venter, Zander V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Fysisk aktivitet kan defineres som enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Denne rapporten er avgrenset til en kunnskapsstatus om anvendelse av stordata for tilrettelegging av fysisk aktivite...

  Add to ORCID
56 research outcomes, page 1 of 6