Filters (1)
Download Results
61,115 research outcomes, page 1 of 6,112
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skar, Turid Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjelderup, Karl-Erik; Flusund, John-Kåre; Skorpen, Gerhard;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eldøen, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2018

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Rigmor;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner Meld. St. 14 (2014-2015) baserer seg på frivillighet og kan således ses på som en idé om planlagt forandring. Hovedargumentene i reformen er sentrert rundt økonomiske effekter, kvalitetsforbedring samt politikk/demokrat...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellefsen, Bernhard Gjerdingen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Jeg argumenterer for at det mest fremtrende aspektet vedromanene Portnoy's Complaint og Sabbath's Theater er derestransgressive karakter. Ved å undersøke transgresjonensbakgrunn i Philip Roths jødisk-amerikanske identitet, og i denamerikanske litteraturhistorien, kommer...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haukeland, Mariann Fjeldstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Report . 1991
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Magnussen, Knut A.; Stoltenberg, Jens;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Granberg, Hege Meuche; Hafstad, Linn Jeanett;
  Persistent Identifiers

  Denne utredningen undersøker i hvilken grad kredittvurderinger kunngjort av kredittbyråene Moody’s, S&P og Fitch påvirker CDS-premiene til land i eurosonen. Tidsperioden som analyseres er perioden 18. november 2008 til 31. januar 2012, og kredittvurderingene som benytte...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barkved, Martha;

  Bakgrunn: Eldre bruker ofte mange legemidler og dette kan øke risikoen for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. Reduksjon i uheldig legemiddelbruk er ett mål for å redusere uønskede effekter. Hensikt: Jeg ønsker å få en bedre forståelse på hvordan ett tv...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solberg, Svein; Skrøppa, Tore; Finne, Ellen;

  Samlet sett for Norge vil klimaendringene i hovedsak virke positivt på gran ved å øke utbredelsen og produksjonsevnen. Men risikoen for klimarelaterte skader ventes å øke, særlig i lavlandet på Østlandet

61,115 research outcomes, page 1 of 6,112